Nie minęło pół roku od wypadku samochodowego, w którym została całkowicie zniszczona figura Matki Boskiej stojąca u zbiegu ulic Grodziskiej i Sportowej w Brwinowie. Dzięki staraniom społecznego komitetu odbudowy, przy zgodnej współpracy parafii, Urzędu Gminy Brwinów oraz Starostwa Powiatowego powiódł się zamysł ustawienia w pobliżu nowej figury.

Mieszkaniec Brwinowa, artysta plastyk i konserwator zabytków, Jakub Stanisław Korzeń wykonał formę nowej figury Matki Bożej i osobiście nadzorował wykonanie odlewu oraz montaż. W prace włączył się także profesor Stanisław Słonina, mieszkający na terenie gminy Brwinów wybitny rzeźbiarz, były dziekan wydziału rzeźby i rektor warszawskiej ASP. Ustawienie figury wymagało wielu uzgodnień między gminą a powiatem, ale dobra współpraca wszystkich przyniosła dobre efekty. „Zgoda buduje” – to przysłowie często było przywoływane podczas uroczystego odsłonięcia nowej figury. Jej poświęcenia dokonał ks. kan. Maciej Kurzawa. Szczególne słowa podziękowania za zaangażowanie w budowę nowej figury padły pod adresem członków komitetu, m.in. burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, radnych Wandy Chrzanowskiej i Krzysztofa Falkowskiego oraz mieszkającego w Brwinowie reżysera Waldemara Matuszewskiego, a także pracowników Urzędu Gminy Brwinów – kierownik referatu gospodarki komunalnej Sylwii Wiłkojć-Kowalskiej oraz Jadwigi Kochańskiej. Mottem uroczystości stał się napis wykuty na postumencie figury Matki Boskiej: „Niech się niezgoda w nas nie rozwija. Daj bratnią jedność, zdrowaś Maryjo!”.

Do końca maja komitet będzie prowadził zbiórkę funduszy na pokrycie kosztów odbudowy figury. W planach jest także wydanie okolicznościowej publikacji dokumentującej wszystkie przydrożne figury i kapliczki na terenie gminy Brwinów.