W niedzielę 12 października 2014 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia odbudowanego pomnika poświęconego "Poległym Obrońcom Ojczyzny w walce o niepodległość w latach 1914-1920".


Pomnik został zniszczony podczas wypadku samochodowego, do którego doszło jesienią 2011 roku. Od tamtej pory trwały starania o jego odbudowę. Ta jednak wymagała uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który zatwierdził projekt dopiero pod koniec sierpnia 2014 r. Odbudowany pomnik został odsłonięty dokładnie w 100. rocznicę bitwy stoczonej 12.10.1914 r. podczas I wojny światowej, kiedy to w rejonie Brwinowa, Pruszkowa i Rokitna walczyły ze sobą wojska rosyjskie i niemieckie. Podczas walk zginęło też wielu Polaków.

Pomnik odsłoniły sołtys Czubina Aldona Górniak, która włączyła się w jego dobudowę oraz kierownik referatu gospodarki komunalnej Sylwia Wiłkojć-Kowalska, która czuwała nad całością prac. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Kazimierz Ambroziak z pobliskiej parafii w Rokitnie, a druhowie z OSP pełnili wartę honorową przy pomniku. Zajmujący się historią Brwinowa i okolic Grzegorz Przybysz przedstawił rys historyczny przebiegu bitwy w 1914 r. oraz powstania pomnika.


 

Zdjęcia z uroczystości - Iwona Grabek