Po zimowej przerwie został wznowiony odbiór odpadów zielonych. Nowi mieszkańcy powinni zgłosić się po worki do Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a. Ci, którzy już korzystają z gminnego systemu odbioru odpadów, otrzymają worki od firm odbierających odpady - do 5 szt. na wymianę.   


Odpady zielone to m.in. gałęzie drzew i krzewów, liście, skoszona trawa, trociny, owoce i warzywa.  Ich odbiór prowadzony jest od kwietnia do listopada w brązowych, dystrybuowanych bezpłatnie workach. Mieszkańcy mogą też użyć innych worków – pod warunkiem, że ich pojemność nie przekracza 120 L i są one wykonane z dość wytrzymałej, nierozrywającej się folii. Nowi mieszkańcy, którzy złożyli niedawno pierwsze deklaracje i nie korzystali do tej pory z gminnego systemu odbioru odpadów zielonych, mogą zgłosić się po worki ”startowe” do Zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi (budynek Urzędu Gminy przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a pok. nr 10). Pozostali otrzymywać będą worki na wymianę podczas odbierania odpadów zielonych przez firmę odbierającą odpady – jednorazowo do 5 szt.