Od 06.03.2015 do 11.03.2015 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów. Jest ona obowiązkowa dla tych, którzy otrzymali wezwanie i służy ocenie przydatności do służby wojskowej.
 Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:
- mężczyzn urodzonych w 1996 roku;
- mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osób urodzonych w latach 1994-1995, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
- osób urodzonych w latach 1994-1995,które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy;
- kobiet urodzonych w latach 1991-1996, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2014-2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria;
- Osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną (w przypadku posiadania);
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.
 
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i w terminie określonym w wezwaniu. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4 budynek ZOL. Informacji udziela Referat Spraw Obywatelskich: Urzędu Gminy Brwinów, 22 738-26-85