15 sierpnia 2014 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 94. rocznicę Cudu nad Wisłą. Władze Brwinowa oraz mieszkańcy upamiętnili tych, którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
 

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza św., odprawiona przez ks. kanonika Macieja Kurzawę, proboszcza parafii pw. św. Floriana w Brwinowie, który w wygłoszonej homilii nawiązał do podwójnego święta – kościelnego i państwowego. W święto Matki Boskiej Zielnej poświęcił też przyniesione przez mieszkańców bukiety kwiatów.

Oficjalne uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Niepodległości. Burmistrz Gminy Brwinów w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie walki o wolność i niepodległość.  –  W roku 1920 zostały zatarte podziały miedzy partiami, między ludźmi spierającymi się o swoją wizję rozwoju Polski po odzyskaniu niepodległości. W 1920 roku najważniejsza była Polska i jedność walki o tę Polskę. Musimy pamiętać o tym także teraz, Polska jest jedna – mówił burmistrz Arkadiusz Kosiński. Nawiązał też do historii Pomnika Niepodległości wzniesionego w Brwinowie w 1930 roku i do postaci doktora Stanisława Skudry, który stał na czele komitetu jego budowy. Podziękował też tym, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku, przez całą II wojnę światową oraz w Powstaniu Warszawskim: obecnemu na uroczystościach Stefanowi Wolcendorfowi, a także Stanisławowi Rumiankowi. To oni są krzewicielami historii, o której należy pamiętać i przekazywać ją młodemu pokoleniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Zbigniew Kurządkowski przedstawił rys historyczny Cudu nad Wisłą, a  list od starosty pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej odczytała przewodnicząca rady powiatu Urszula Wojciechowska. Głos zabrał także Honorowy Obywatel Gminy Brwinów Stefan Wolcendorf, który mówił o Brwinowie i jego bogatej historii, szacunku dla wartości i pamięci o tych, którzy walczyli o wolność.

Biało-czerwone kwiaty złożyli przed pomnikiem: władze samorządowe gminy, przedstawiciele powiatu pruszkowskiego, uczniowie reprezentujący szkoły z gminy Brwinów, Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Gminny Ośrodek Kultury, przedstawicielki Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie, komitet Prawa i Sprawiedliwości, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.