Kończące się wakacje to czas intensywnych przygotowań do kontynuacji projektów edukacyjnych w gminnych szkołach. „Wiedza kluczem do przyszłości” oraz „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” są dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiedza kluczem do przyszłości

W ramach projektu „Wiedza kluczem do przyszłości” 400 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie i Zespołu Szkół w Żółwinie będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych.  
Już przed wakacjami uczniowie III klas gimnazjum skorzystali z dodatkowych zajęć z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki. Przed egzaminami kończącymi ich naukę w gimnazjum, spotkali się z psychologiem, który podpowiadał, czym należy kierować się przy wyborze szkoły średniej.
W wakacje szkoły opustoszały. Realizacja projektu przebiegała jednak planowo, by we wrześniu uczniowie brwinowskiej Jedynki mogli korzystać z nowo wyposażonej sali sensorycznej oraz dwóch pracowni komputerowych z 40 stanowiskami komputerowymi.
W ZS nr 1 i w ZS w Żółwinie powstały 24-stanowiskowe pracownie językowe. Bogata oferta edukacyjna projektu w nowym roku szkolnym obejmie: wyjazdy na basen, do teatru, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, informatykę, naukę języka polskiego oraz kilku języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, zajęcia psychologiczne, naukę szybkiego czytania oraz zajęcia plastyczno-ceramiczne i teatralne. Jednym słowem: każdy znajdzie coś dla siebie. Zainteresowani uczniowie mogą zapisywać się na zajęcia w biurze projektu w ZS nr 1 (pokój 26) oraz u wychowawców klas.

Multimedialni uczniowie

Po wakacjach gmina Brwinów będzie kontynuować realizację projektu pn. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym”, skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, I-III gimnazjum i I-III liceum. „Multimedialnymi uczniami” mają szanse zostać uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz ZS w Otrębusach.
Pierwsze zajęcia odbyły się w marcu 2012 r. Poza tradycyjnymi lekcjami dzieci tuż przed wakacjami wzięły udział w interesujących lekcjach wyjazdowych m.in. do Centrum Nauki Kopernik.
Po wakacjach licealiści będą mogli pogłębiać wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W sierpniu zostały ogłoszone przetargi na prowadzenie kursów przygotowujących do matury z tych przedmiotów. W październiku planowane są kolejne przetargi m.in. na kursy z biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie.  
W ZSO i w ZS w Otrębusach zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września. Pojawią się całkiem nowe przedmioty: m.in. fizyka, historia i WOS w Dwójce oraz język niemiecki w ZS w Otrębusach. Gimnazjaliści ucieszą się z pewnością z kursów przygotowujących do czekającego ich w kwietniu egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.   
Różnorodna oferta zajęć obejmuje nie tylko przedmioty szkolne, których uczniowie uczą się na co dzień, ale też warsztaty: fotograficzne, teatralne, dziennikarskie oraz zajęcia z zastosowania chemii i fizyki w życiu codziennym, sztukę prezentacji i kurs szybkiego czytania.
Szkoły otrzymają też pomoce dydaktyczne  o wartości ponad 12 000 zł. Są wśród nich: słowniki, płyty CD i DVD z materiałami edukacyjnymi, gry dydaktyczne i ruchowe, plansze informacyjne oraz modele przydatne na zajęciach z biologii, chemii czy geografii.  

Łączna kwota dofinansowania  realizacji „Multimedialnych uczniów” i „Wiedzy kluczem do przyszłości” wynosi ponad 2,5 mln. zł.