Na początku sierpnia obowiązki komendanta komisariatu policji w Brwinowie objął podkomisarz Piotr Ziembiński. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji, a w zawodzie pracuje od 20 lat.
 
Podkomisarz Piotr Ziembiński przez 10 lat pracował w Warszawie – na Woli, w różnych wydziałach. W 2005 r. został przeniesiony do Raszyna i tam pełnił funkcję  zastępcy komendanta. W lipcu 2006 r. objął stanowisko zastępcy, a następnie w 2009 r. – komendanta komisariatu policji w Michałowicach, gdzie pracował do lipca 2015 r. Z początkiem sierpnia objął stanowisko komendanta komisariatu policji w Brwinowie. Będzie sprawował bezpośredni nadzór nad pracą pionu kryminalnego.
 
– Jeżeli chodzi o zmianę, to na pewno jest to dla mnie nowe wyzwanie. Nowe miejsce, nowi ludzie, inna specyfika rejonu. Sam zakres pracy i obowiązki są podobne. Znam powiat, znam też gminę Brwinów i orientuję się w tym, co się dzieje. Inne problemy są w mieście, inne w sołectwach i chciałbym się z nimi zapoznać szerzej. Nastawiam się na bezpośredni kontakt z władzami gminy oraz mieszkańcami – mówi podkomisarz Piotr Ziembiński.

– Na chwilę obecną poznaję komisariat, ludzi, efekty pracy. Chcę zwiększyć efektywność służby prewencyjnej. Chciałbym  sprawić, by brwinowska policja była tam, gdzie dzieje się coś złego. Do tego jednak potrzebna jest też pomoc mieszkańców. Zależy mi, by informowali nas o niebezpiecznych miejscach i osobach zachowujących się podejrzanie. Dla nas wszystkie informacje i zgłoszenia są cenne, nawet te anonimowe. Wtedy wspólnie możemy sprawić, że w naszej gminie będzie jeszcze lepiej i sami mieszkańcy w swojej okolicy będą mieli większe poczucie bezpieczeństwa. Chciałbym dobrej współpracy z samorządem, bo dzięki temu można lepiej i skuteczniej dbać o porządek. Mam już zapewnienie o chęci pomocy i wsparciu w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ze strony samorządu złożone przez burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, za co bardzo dziękuję – dodaje.