Podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 11 lutego 2015 roku, zostały nadane nazwy dla siedmiu nowych ulic w Parzniewie. Wybudowane tu w ubiegłym roku rondo otrzymało nazwę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.


Gościnności, Młodości, Opatrzności, Radości, Spójności, Wolności i Solidarności – takie nazwy będą nosić nowe drogi w sołectwie Parzniew, w którym przybywa najwięcej nowych mieszkańców spośród wszystkich sołectw w gminie. Ze względu na rozbudowujące się osiedle mieszkaniowe położone przy granicy z Pruszkowem liczba ludności Parzniewa systematycznie wzrasta o ok. 200 osób rocznie.

Nowe drogi, których nazwy zostały poddane pod głosowanie radnych, stanowią własność gminy Brwinów lub Agencji Nieruchomości Rolnych. Zostaną wytyczone na terenie Parzniewa na obszarze ograniczonym osiedlem mieszkaniowym przy ul. Działkowej, wybudowaną w 2014 roku ulicą Przyszłości i od północy ulicą Solidarności. Ulica Solidarności to z kolei nowa nazwa dla fragmentu ulicy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej na odcinku od ronda w Parzniewie do ul. Działkowej w Pruszkowie. O zmianę nazwy północnego odcinka tej ulicy wnioskowano nie tylko ze względu na wybudowanie przed rokiem nowego ronda, ale też ze względu na postępujące zagospodarowywanie terenu wsi i obawy o mogące pojawić się problemy przy nadawaniu numerów porządkowych nieruchomości, których będzie tu przybywać.

Kierowcy przejeżdżający przez Parzniew już wkrótce zobaczą przy wybudowanym w 2014 roku rondzie tabliczkę z jego nazwą „Rondo Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej”. Brwinowscy radni zdecydowali o nadaniu rondu nazwy, która będzie upamiętniać 170. rocznicę zakończenia budowy pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i przejazd przez Brwinów pierwszego pociągu na trasie Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. W latach 2017-2018 w niedalekim sąsiedztwie ronda planowana jest budowa przystanku kolejowego w Parzniewie.

Po uporządkowaniu nazewnictwa dróg i działek drogowych układ komunikacyjny Parzniewa będzie  prezentował się następująco: