W niedzielę 22 września 2013 r. uroczyście otwarto świetlicę w Owczarni. Burmistrz Arkadiusz Kosiński dotrzymał słowa danego rok temu: doroczne spotkanie z mieszkańcami odbyło się w nowym budynku, który odtąd służyć będzie integracji całej społeczności.


Licząca ponad 1300 mieszkańców Owczarnia dotąd nie miała swojego miejsca spotkań: we wsi nie ma szkoły, ani remizy. Teraz mieszkańcy zyskali swój własny „dom kultury”. Świetlica w Owczarni została „zasiedlona” przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie i rozpoczęła działanie jako OWCA – Owczarniańskie Wiejskie Centrum Animacyjne. Będzie miejscem integracji mieszkańców oraz centrum kulturalnym i edukacyjnym obejmującym swoimi działaniami całą okolicę.
Podczas uroczystego otwarcia burmistrz Arkadiusz Kosiński dziękował wielu osobom, które przyczyniły się do realizacji całego projektu. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki chwalił aktywność burmistrza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym możliwa jest realizacja wielu projektów. Burmistrz podkreślił, że jednym z dokumentów, który pozwolił na zdobycie takiej dotacji, był „Plan odnowy miejscowości Owczarnia”, opracowany przez radnego Mariusza Pawła Baranowskiego i uchwalony najpierw przez mieszkańców Owczarni, a następnie przez radnych Rady Miejskiej w Brwinowie.

Świetlicę poświęcił ks. Wojciech Osial, proboszcz podkowiańskiej parafii św. Krzysztofa, do której należy Owczarnia. Przypominał o kończącym się w Kościele Tygodniu Rodziny i konieczności przekazywaniu młodym ludziom wartości. Biblijne obrazy Dobrego Pasterza dopełniły ciągu skojarzeń związanych z otwarciem OWCY: już wcześniej sołtys Andrzej Baranowski otrzymał jako „miejscowy baca” pamiątkową koszulkę ze stylizowanym barankiem, a „juhasi” z Gminnego Ośrodka Kultury – po przecięciu przez burmistrza Kosińskiego siekierą powroza zastępującego tradycyjną wstęgę, urządzili „redyk”, zapraszając wszystkich do nowego budynku.

Jednym z punktów uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu „Owczarnia oczami mieszkańców – 4 pory roku”, zorganizowanego przez sołtysa i radę sołecką pod patronatem burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Dyplomy i nagrody trafiły do Magdaleny Zielińskiej i Grzegorza Baranowskiego, dwojga młodych ludzi, których nagrodzone zdjęcia ozdobiły ściany świetlicy.

Mieszkańcy zainteresowani sprawami gminy i swojej miejscowości mieli okazję do długiej rozmowy z burmistrzem. Na tarasie gospodynie z Owczarni częstowały pysznymi, domowymi ciastami. – Udała się świetlica w Owczarni! Udała się pierwsza impreza! – słychać było komentarze. Padały też propozycje i zapowiedzi dotyczące dalszego funkcjonowania centrum. Będą warsztaty dla dzieci i dorosłych, kursy, spotkania. Nie brakuje pomysłów na działalność i rozwój OWCY.

Budowa świetlicy w Owczarni była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w 2011 r. za pośrednictwem LGD Zielone Sąsiedztwo, a umowa przyznająca gminie Brwinów dotację w wysokości do 400 tys. zł ze środków PROW na lata 2007-2013 została podpisana na początku lipca 2012 r.