Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza mieszkańców na konsultacje, które dotyczą nowych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje rozpoczną się w maju 2015 r.
 
 
Głównym celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielone Sąsiedztwo” jest   aktywizacja i integracja mieszkańców lokalnych społeczności, a także stworzenie rozpoznawalnej w kraju marki miast-ogrodów. „Zielone Sąsiedztwo” obejmuje swoim działaniem obszar gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej.
 
Dzięki działaniom stowarzyszenia gminy, mieszkańcy oraz organizacje korzystały ze środków PROW. W najbliższym czasie konieczne jest przygotowanie nowej strategii rozwoju.
 
Konsultacje rozpoczną się w maju 2015 r. Ich celem jest wypracowanie założeń nowej szczegółowej strategii rozwoju, która ma służyć lokalnym celom i być dostosowana do potrzeb społecznych. Fundusze niezbędne do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) pochodzą ze środków PROW na lata 2014–2020.
 
 W ramach konsultowania przyszłej strategii rozwoju w maju 2015 r. odbędą się warsztaty „Co wynika z wdrażania aktualnej LSR? Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?”. Będą poświęcone przeglądowi obecnej strategii rozwoju, wstępnemu określeniu kierunków rozwoju oraz ustaleniu priorytetów działania na obszarze Lokalnej Grupy Działania.
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: LGD Zielone Sąsiedztwo