Podczas uroczystości, która odbyła się 23 czerwca 2014 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich, zostały nagrodzone najlepsze prace nadesłane na konkurs „Spotkania młodzieży ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata”. Wśród nich był reportaż o rodzinie Turczyńskich z Brwinowa, przygotowany przez uczennice brwinowskiego liceum.


W szranki konkursu ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty stanęło 40 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Jury przyjęło zasadę nieprzyznawania kolejnych miejsc, oceniając prace konkursowe jako dobre i bardzo dobre.

Miło nam poinformować, że praca uczennic naszego Liceum dostała ocenę bardzo dobrą i jako jedna                      z czterech została szczególnie wyróżniona. Jako pierwsi zostaliśmy zaproszeni po odbiór nagród – relacjonuje nauczycielka języka polskiego Elżbieta Baczewska, pod której opieką powstawał reportaż przygotowany przez uczennice klasy I b: Karolinę Burchacką, Annę Jaworską, Patrycję Kuczabo i Zuzannę Russyan. W realizację tego projektu upamiętniającego działania Sprawiedliwych zaangażowała się pomysłodawczyni uczestnictwa w konkursie dyrektor Katarzyna Baczyńska i będący koordynatorem przygotowań Bernard Malinowski.

Przygotowania trwały miesiącami. Pierwsze kroki podjęte zostały już pod koniec ubiegłego roku. W styczniu 2014 r. grupa dziewcząt przeprowadziła wywiad z panią Wandą Kołomijską z domu Turczyńską – Sprawiedliwą, która przez wiele lat mieszkała w Brwinowie, a w czasie wojny – wraz z rodzicami i siostrą Zofią Gajewską uczestniczyła w ukrywaniu Żydów. Kilkugodzinna rozmowa pozwoliła na zebranie wielu informacji o okolicznościach udzielania pomocy rodzinie Weisblattów oraz okolicznościach przyznania Turczyńskim medalu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. A potem nastąpiły kolejne spotkania i rozmowy, odwiedziny pani Wandy w szkole i uzupełnianie informacji poprzez spotkania lub rozmowy telefoniczne z innymi osobami, które zgodziły się podzielić swoją wiedzą i wspomnieniami.

Uczennice przygotowały m.in. nagrania rozmów i dokumentację zdjęciową, artykuły oraz prezentację na temat działalności rodziny Turczyńskich. Ich praca zasłużyła na wyróżnienie. Nagrodami były dyplomy i czytniki e-booków. Uroczystość zakończenia tegorocznej edycji konkursu uświetnili swoją obecnością Sprawiedliwi, a także kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Stanisław Ciechanowski, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Bando, pomysłodawca konkursu płk prof. Witold Lisowski, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Dzieci Holocaustu.
Dzięki takim przedsięwzięciom przypominamy bohaterów; ludzi, o których przez wiele lat mało się mówiło. A przecież to oni okazali największe bohaterstwo, prawdziwe człowieczeństwo i odwagę, jakiej nie da się opisać żadnymi słowami– powiedział podczas uroczystości minister Jan Stanisław Ciechanowski.


Fot. LO im. J. Iwaszkiewicza w Brwinowie