W sobotę 2 marca 2013 r. Gimnazjum nr 1 w Brwinowie jako pierwsze w Polsce otrzymało imię Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Uroczystość zbiegła się w czasie z obchodami Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".Podczas sobotniej uroczystości nastąpiło nadanie szkole imienia oraz przekazanie sztandaru Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, który minister Jan Stanisław Ciechanowski udekorował medalem „Pro Patria”. Gimnazjaliści z dumą i powagą przyjęli sztandar z rąk żołnierzy oraz złożyli ślubowanie. W swoich przemówieniach zaproszeni goście podkreślali znaczenie tego wyjątkowego wydarzenia.

Gospodarzami uroczystości byli: Anna Kurman – p.o. dyrektora ZS nr 1 w Brwinowie, Waldemar Kruszyński – Prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obwód Warszawa oraz Arkadiusz Kosiński – burmistrz gminy Brwinów. Wśród zaproszonych gości obecni byli: senator Barbara Borys-Damięcka, minister Jacek Michałowski – szef Kancelarii Prezydenta RP, Waldemar Strzałkowski – przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP, minister Jan Stanisław Ciechanowski - kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który objął patronat nad uroczystością, Andrzej Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jadwiga Zakrzewska oraz Jan Feliks Szyszko – posłowie na sejm RP, Elżbieta Smolińska – starosta powiatu pruszkowskiego, ks. komandor Janusz Bąk – kapelan organizacji kombatanckich, gen. Wiesław Grudziński – dowódca Garnizonu Warszawa, Marzena Maria Grochowska – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Anna Szarejko - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Urszula Wojciechowska – przewodnicząca rady powiatu, Sławomir Rakowiecki – przewodniczący rady miejskiej w Brwinowie, radni powiatu pruszkowskiego i gminy Brwinów, sołtysi, dyrektorzy i przedstawiciele zaproszonych szkół, kombatanci, żołnierze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Rady Rodziców.


Z okazji nadania imienia szkole została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa, ufundowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Romualda Bardzińskiego. Młodzież przygotowała okolicznościową wystawę oraz program artystyczny wg „Wspomnień” Antoniego Hedy-Szarego. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich z woj. świętokrzyskiego, jednostki wojskowej z Trzebiatowa, która kultywuje tradycje 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej oraz gminy i brwinowskich szkół.

W niedzielę 3 marca młodzież z ZS nr 1 i kombatanci uczestniczyli w mszy św. w kościele Matki Boskiej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie, a następnie w towarzystwie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomira Rakowieckiego oraz radnego Dariusza Krzemińskiego złożyli kwiaty na grobach gen. Antoniego Hedy-Szarego w Podkowie Leśnej i płk. Franciszka Niepokólczyckiego w Brwinowie.

fot. A.Nowacka UDSKiOR, Redakcja Biuletynu "Kombatant"