Gmina Brwinów pozyskała ponad 1 mln zł na zajęcia pozalekcyjne w dwóch szkołach podstawowych, dwóch gimnazjach oraz liceum: spotkania informacyjne pokazują, że projekt „Multimedialni uczniowie” cieszy się dużym zainteresowaniem.


W dniach 16 i 20 lutego w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie oraz w Zespole Szkół w Otrębusach odbyły się spotkania informacyjne, dotyczące realizowanego przez gminę Brwinów projektu edukacyjnego pn.: „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym”. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców dzieci uczących się w obu szkołach. Podczas spotkań został przedstawiony harmonogram i szczegółowy opis wszystkich zajęć pozalekcyjnych, jakie prowadzone będą od marca w trzech gminnych szkołach. Rodzice licealistów będą mogli zapoznać się ze szczegółami na spotkaniu informacyjnym 22 lutego.

Projekt „Multimedialni uczniowie” będzie realizowany do końca października 2013 roku. W ramach projektu zostały już zakupione dla szkół biorących w projekcie pomoce dydaktyczne oraz zestawy składające się z notebooka, projektora i tablicy interaktywnej.

Projekt „Multimedialni uczniowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu www.mu.brwinow.pl