Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” obejmowała do niedawna obszar gmin Brwinów i Podkowa Leśna. Teraz do „Zielonego Sąsiedztwa” dołączy Milanówek.
 
Lokalna Grupa Działania to stowarzyszenie, którego członkami są partnerzy z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. W przypadku „Zielonego Sąsiedztwa” są to m.in. gminy Brwinów i Podkowa Leśna, stowarzyszenia, aktywni mieszkańcy i przedsiębiorcy. Działalność Lokalnej Grupy Działania zaznaczyła się m.in. pośrednictwem w prowadzeniu naborów wniosków o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki dofinansowaniu ze środków PROW na terenie gminy Brwinów powstała świetlica w Owczarni, boisko w Parzniewie i chodnik przy ul. Krótkiej i Przejazdowej w Otrębusach, została zrewitalizowana tamtejsza Toeplitzówka, powstały tablice i broszura „Poznaj Brwinów” oraz książka z reportażami „Podróże do Brwinowa”, a mieszkańcy uczestniczyli w wycieczkach w ramach projektu „Otwarte Muzea”. Korzystali także przedsiębiorcy oraz społecznicy: strona internetowa Muzeum Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka, tablice informacyjne w Otrębusach, nauka tenisa dla najmłodszych czy pisanie ikon to tylko niektóre projekty, które zostały zrealizowane w ubiegłych latach.

Swój akces do stowarzyszenia złożył Milanówek. Konieczność powiększenia dotychczasowego obszaru wynika z warunków związanych z nowym rozdaniem środków unijnych. Prezes LGD „Zielone Sąsiedztwo” Anna Łukasiewicz komentuje:

Po przystąpieniu Miasta Milanówek do Stowarzyszenia  LGD „Zielone Sąsiedztwo” obszar objęty działaniami LGD ze wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pokrywa się z obszarem Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. W nadchodzącej perspektywie PROW 2014-20 mieszkańcy Milanówka w partnerstwie z mieszkańcami Podkowy Leśnej i Brwinowa będą mogli korzystać ze środków, o które w ich imieniu, w drodze konkursu będzie aplikowało Stowarzyszenie.