Każdy głos na wagę złota – tak można powiedzieć o trwających do 2 grudnia 2015 r. konsultacjach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Mieszkańcy, wypełniając ankietę konsultacyjną, mogą przyczynić się do pozyskania dofinansowania na zrealizowany już II etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie.  

Projekty zrealizowane w ubiegłych latach mają jeszcze szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wśród kilkunastu projektów, które są brane pod uwagę w tym dodatkowym rozdaniu środków, jest rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie.

Do 2 grudnia 2015 r. trwają konsultacje społeczne: głosy mieszkańców, wyrażające pozytywną opinię na temat rewitalizacji parku miejskiego, mogą okazać się kluczowym argumentem za przyznaniem dofinansowania dla gminy Brwinów.

Formularz do wypełnienia [plik .doc do pobrania]

Informacja o projekcie ubiegającym się o dofinansowanie:
Cel projektu:  Zwiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie jakości oferty kulturalnej dzięki stworzeniu bezpiecznego i reprezentacyjnego miejsca do organizowania wszelkich wydarzeń kulturalnych.

Rewitalizacja parku miejskiego wykonana w 2013 r. dotyczyła jednego z najbardziej newralgicznych miejsc w centrum ponad 12-tysięcznego miasta Brwinów. Park miejski postrzegany był dawniej jako miejsce mało atrakcyjne dla mieszkańców i raczej niebezpieczne. Po zakończeniu prac, wykonywanych w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków sprawującym pieczę nad zabytkowym parkiem, miejsce to zyskało nowe oblicze. Park stał się miejscem bezpiecznym, dostępnym również dla osób niepełnosprawnych (po wykonaniu nowej nawierzchni łatwiej mogą z niego skorzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby mające problem z poruszaniem się, osoby starsze, a także rodzice z wózkami dziecięcymi). Lepsza dostępność komunikacyjna parku w połączeniu z większym bezpieczeństwem przechodniów sprawia, że park – jako jedyne takie miejsce w Brwinowie odzyskał miano zielonego serca miasta.    

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się także do zmiany postrzegania parku miejskiego w oczach mieszkańców i przyjezdnych. Uporządkowanie parku i scalenie kompozycyjne jego obszaru sprawiły, że miejsce to ożyło. Jest estetyczne, chętnie odwiedzają go mieszkańcy, zarówno ci, którzy szukają tu wypoczynku, jak i osoby przechodzące przez park, zmierzające do pracy, na pobliską stację PKP, na zakupy, do kościoła czy do innych znajdujących się w centrum miasta miejsc. Dobre oświetlenie parku i zamontowanie kamer monitoringu (ponad 80 nowych punktów świetlnych, 9 kamer monitoringu) zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę dla osób, które szukają w parku odpoczynku, spacerują czy bawią się z dziećmi na pobliskim placu zabaw.
W parku są organizowane wydarzenia kulturalne. Do kalendarza imprez wpisały się m.in. Targ Przydasiów organizowany przez Stowarzyszenie SARNA, parkowa aleja artystów (prezentacja lokalnego rękodzieła), pokazy filmów w parku organizowane przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów i wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. W scenografii parku odbywały się m.in. Brwinowska Wiosna Artystyczna, Dni Brwinowa, Festiwal Otwarte Ogrody, obchody rocznic świąt. Dzięki zainstalowanemu monitoringowi ograniczone zostały przejawy wandalizmu w parku. Park jest też bezpiecznym miejscem różnych aktywności drużyn harcerzy i dobrym terenem dla miłośników aktywnego odpoczynku (spacery, jogging).

Rewitalizacja parku przyniosła wyraźne zmiany: to miejsce jest teraz przyjazne dla mieszkańców. Perspektywa utworzenia w pobliskim pałacu Wierusz-Kowalskich nowego centrum kultury sprawia, że wykonane już działania tym bardziej zasługują na dofinansowanie. Głos mieszkańców może w tym pomóc.