3 grudnia 2015 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył kolejnym dwóm parom medale przyznane przez Prezydenta RP z okazji jubileuszu ponad 50 lat małżeństwa.


Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Brwinów burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką przekazali dwóm parom zamieszkałym na terenie gminy Brwinów medale przyznane przez prezydenta RP. Państwo Barbara i Krzysztof Chotkowscy oraz Teresa i Marian Woźniakowie mogą pochwalić się ponad 50-letnim stażem małżeńskim. Jak zgodnie stwierdzili, nie wiedzą kiedy ten czas tak im zleciał. Wraz z serdecznymi życzeniami od burmistrza przyjęli bukiety kwiatów, kosze wypełnione słodyczami oraz pamiątkowe upominki.

Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.