5 maja 2014 r. rozpoczęły się egzaminy maturalne. W gminie Brwinów przystąpiło do nich 39 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz osoby chcące poprawić wyniki z lat ubiegłych.

W brwinowskim LO poprawia się zdawalność egzaminów maturalnych. W roku szkolnym 2011/2012 zdało je 74% absolwentów (wyniki dla powiatu pruszkowskiego to 83,3%, w województwie mazowieckim 78%). Dobry wynik osiągnęli uczniowie w poprzednim roku szkolnym 2012/2013: egzamin maturalny zdało 95% absolwentów (w powiecie 79%, na Mazowszu 78%).

Oprócz obowiązkowego języka polskiego, obcego i matematyki maturzyści na egzaminie chętnie wybierają WOS, historię, biologię i geografię. Dobre wyniki egzaminów maturalnych dają szansę dostania się na wymarzone kierunki studiów, dlatego część absolwentów decyduje się na poprawienie osiągniętych wyników.