Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktor Elżbiety Abramczuk byli: zastępca burmistrza Jacek Janowski i kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Iwona Grzybczyk-Kostrzewska, burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Anna Kurman i prezes warszawskiego obwodu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Waldemar Kruszyński.


WYWIAD z zastępcą burmistrza Jackiem Janowskim


WYWIAD z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim


WYWIAD z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 Anną Kurman
v