Gmina Brwinów przystąpiła już do realizacji projektu „Mniej barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej”. Na ten cel udało się pozyskać dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Bariery architektoniczne są utrudnieniem nie tylko dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale także dla osób starszych oraz rodziców z małymi dziećmi. Gmina Brwinów podjęła już działania zmierzające do przebudowy wejść do budynków użyteczności publicznej. Pochylnie powstaną przy budynkach Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie przy ul. Wilsona i jego świetlicy w przy ul. Krótkiej w Otrębusach oraz przy budynku OSP w Mosznie.  Zostaną też wymienione drzwi wejściowe. Budowa pochylni przy Ośrodku Kultury w Brwinowie będzie wymagała przebudowy przyłącza gazowego i instalacji gazowej. Prace prowadzone będą w wakacje.  

„Mniej barier” to jeden z projektów, o którego dofinansowanie gmina Brwinów ubiegała się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo. Wniosek został złożony w naborze prowadzonym wiosną ubiegłego roku. W ostatnich dniach maja nadeszła z Urzędu Marszałkowskiego informacja o przyznaniu dotacji, która pokryje część kosztów związanych z dokumentacją projektową oraz pracami prowadzonymi w Gminnym Ośrodku Kultury.


Projekt pn. „Mniej barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.