„Pamiętajmy, by i o nas kiedyś pamiętano” - pod takim hasłem Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa organizuje na brwinowskim cmentarzu kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków i przywracania pamięci o zasłużonych osobach związanych z Brwinowem.
 

Zbiórka publiczna wspomagana przez wolontariuszy i społeczników odbędzie się 31 października i 1 listopada. Odwiedzając groby najbliższych, pamiętajmy również o tych zapomnianych. – Zebrane środki zostaną przeznaczone na ratowanie nagrobków ludzi, których praca na rzecz niepodległej Polski i naszej lokalnej społeczności, była celem życia. Jako pierwszy zostanie odrestaurowany grób Jadwigi Warnkówny (ur. w 1851 r.) i jej sióstr -  Zofii, Walerii i Marii. Ta wielka patriotka, zasłużona nauczycielka, autorka licznych podręczników dla młodzieży, swoją działalność pedagogiczną w Brwinowie rozpoczęła w roku 1912. Była też długoletnią prezeską miejscowego oddziału Koła Polek. Niestrudzona samarytanka w organizowaniu pomocy chorym i rannym w okresie wojny bolszewickiej. Opiekunka ubogiej ludności, niosąca jej moralną i materialną pomoc. Autorka licznych powiastek i książek dla dzieci i młodzieży oraz podręczników dla dorosłych niezbędnych do walki z analfabetyzmem. Zmarła 1 listopada 1934 r. Na grobie Jadwigi Warnkówny i jej sióstr widnieją słowa: „Życie ich było długie, żyły prawdą i poświęceniem” – informuje Andrzej Mączkowski z Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.
 
 
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, organizując cykliczne spacery historyczne po brwinowskiej nekropolii, przypomina o osobach zasłużonych dla Brwinowa. Pragnie zadbać także o ich niejednokrotnie zapomniane mogiły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiórka została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz zamieszczona na Portalu Zbiórek Publicznych pod nr „2015/4009/OR”