Od 6 do 12 marca 2012 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Brwinów. Jest ona obowiązkowa dla osób, które otrzymały wezwanie.


Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:
•         mężczyzn urodzonych w 1993 roku;
•         mężczyzn urodzonych w latach 1988–1992, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•         osób urodzonych w latach 1991–1992, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
•         osób urodzonych w latach 1991–1992, które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy;
•         kobiet urodzonych w latach 1988–1993, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Kwalifikacja prowadzona przez powiatową komisję lekarską odbędzie się w Pruszkowie, przy ul. Andrzeja 23. Osoba stawiająca się przedstawia:
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
•    dokumentację medyczną (w przypadku posiadania).
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i w terminie określonym w wezwaniu. Konsekwencją niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny będzie kara grzywny.


Więcej informacji: Urząd Gminy Brwinów, Referat Spraw Obywatelskich tel. 22 738-26-85