Mieszkaniec Brwinowa, kpt. rez. Józef Bocheński otrzymał Odznakę Honorową i Medal Pamiątkowy „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”. Uroczystość odbyła się 27 listopada 2013 r. w Muzeum Wojska Polskiego.


Kpt. rez. Józef Bocheński otrzymał odznaczenie z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka oraz dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk Jerzego Gutowskiego.

Kpt. rez. Józef Bocheński to syn kpt. Józefa Bocheńskiego, zamordowanego w kwietniu 1940 r. w Katyniu. Tragiczne dzieje ojca wpłynęły na działalność Józefa Bocheńskiego, który przez całe życie stara się o przywracanie pamięci i kontynuuje tradycje patriotyczne. Działa społecznie jako opiekun miejsc pamięci narodowej. Przez wiele lat był harcerzem, doszedł do stopnia podharcmistrza, w latach 60. pełnił funkcję komendanta hufca ZHP w Pruszkowie. W Brwinowie zasłużył się swoją pracą społeczną jako wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Funkcję tę pełnił od 1974 do 1981 roku. Był też prezesem rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej OSIEDLE. W latach 80. współpracował z ks. Janem Durką w Komitecie Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza. Temu wybitnemu brwinowskiemu proboszczowi poświęcił wydaną niedawno publikację „Nasz ksiądz. Kapłan, Polak, Żołnierz”. Józef Bocheński działał w komitecie odbudowy Pomnika Niepodległości a w kwietniu 2012 r. z jego inicjatywy zostały posadzone w Brwinowie cztery Dęby Katyńskie.
 
Odznaki Honorowe i Medale Pamiątkowe „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” są przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej jako wyraz wdzięczności i uznania dla osób i instytucji, które w sposób szczególny inicjują działalność związaną z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych oraz środkach masowego przekazu, w kraju i za granicą; organizują uroczystości patriotyczno-wojskowe; opracowują wydawnictwa związane z historią Wojska Polskiego; współpracują z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie upowszechniania historii i tradycji oręża polskiego; prowadzą działalność związaną z ochroną zabytków, miejsc pamięci, symboli narodowych i wojskowych oraz dzieł sztuki plastycznej, filmowej, muzycznej i teatralnej o tematyce wojskowej.

 

fot. Martyna Józefiak - WCEO