Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”. Konsultacje będą prowadzone od 2 do 20 października 2015 r.
 
Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii lub wniosków, które będą mogły zostać wykorzystane w Programie od podmiotów, których ten Program dotyczy.
 
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 2 października 2015 r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 20 października 2015 r.
 
Forma konsultacji. 
1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok zostanie ogłoszony na 7 dni przed rozpoczęciem terminu konsultacji na stronie internetowej www.brwinow.pl, przesłany organizacjom pozarządowym na podane przez nie adresy e-mailowe oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.
2. Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy można zgłaszać
w czasie trwania konsultacji poprzez:
a) przesłanie Formularza konsultacji drogą elektroniczną (formularz stanowi załącznik do Uchwały nr LXXI/655/2010 z dnia 29 października 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) złożenie Formularza konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12
c) zgłoszenie ustne lub pisemne podczas otwartego spotkania Burmistrza Gminy Brwinów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 18.00 w sali na stadionie miejskim przy 
ul. Turystycznej 4.
 
Kontakt w razie pytań: Biuro Promocji nr tel. 22 738 26 29.