Gmina Brwinów podpisała 5 maja 2014 r. umowę z wykonawcą napraw i konserwacji rowów melioracyjnych i przepustów. Prace prowadzone będą w dziewięciu sołectwach na odcinkach o łącznej długości 9,8 km.  


Rozpoczęcie prac planuje się od terenów miejscowości Otrębusy w rejonie ulic Przejazdowej, Jałowcowej oraz Na Skraju na trasie rowu ZW-13. Kolejność i miejsca prowadzenia robót będą ustalane na bieżąco, w uzależnieniu od panujących warunków atmosferycznych, dostępności terenu i poziomu wód na poszczególnych urządzeniach. Prace będą odbywać się także w Biskupicach, Czubinie, Kotowicach, Falęcinie, Milęcinie, Koszajcu, Kaniach i Parzniewie. W zakresie robót znalazły się zarówno naprawy, jak też konserwacja rowów melioracyjnych oraz przepustów. Oferty w przetargu złożyło siedmiu oferentów, ale najniższą cenę, wynoszącą 74590,89 zł, przedstawiło Przedsiębiorstwo PPHU AGA Agnieszka Magieła z Duchnic.