Jeszcze przez tydzień, do poniedziałku 6 sierpnia 2012 r. do godz. 18 można składać oferty w konkursie na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.


Rada Miejska, podejmując uchwałę nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. nadała nowy statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury.  Po wejściu w życie tej uchwały, tj. po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, został ogłoszony konkurs na dyrektora GOK.

Więcej informacji:
http://brwinow.bipst.pl/index.php?grupa=41916