Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2015 r. Stowarzyszenia chcące zaangażować się we wsparcie organizacji oficjalnych obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminie Brwinów mogą składać oferty do 29 czerwca 2015 r.
Ogłoszenie