Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Konkurs na niektóre dyscypliny nie został rozstrzygnięty. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 22 lutego 2016 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie