Burmistrz Gminy Brwinów ponownie ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, które mają pomysły na wsparcie organizacji uroczystości 15 sierpnia 2015 r. w gminie Brwinów mogą składać oferty do 22 lipca 2015 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.
 
Ogłoszenie