Jak chronić dziecko przed przemocą? Po czym poznać, że dzieje się coś złego? Jak przekazać informacje gdzie szukać pomocy? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy podczas konferencji szkoleniowej „Dziecko krzywdzone”, która została zorganizowana 7 listopada w Brwinowie przez Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną we współpracy z brwinowskim Liceum Ogólnokształcącym.

Relację z przebiegu konferencji przygotowała Barbara Korytkowska z GOPzR:

To przedsięwzięcie było odpowiedzią na potrzeby uczestników czerwcowej II Konferencji Metodycznej „Dziecko krzywdzone”, gdzie po analizie ankiet ewaluacyjnych okazało się, że temat nie jest wyczerpany i istnieje konieczność zorganizowania kolejnego spotkania.
Tym razem konferencja odbyła się w dwóch blokach: pierwszy skierowany było do dzieci i młodzieży, drugi natomiast do pedagogów, wychowawców i nauczycieli. Do wspólnej dyskusji o problemie krzywdzenia dzieci zaprosiliśmy znamienitych gości: pana Marka Michalaka - rzecznika praw dziecka, pana Jakuba Śpiewaka - prezesa fundacji Kidprotect.pl, zajmującego się ochroną dzieci przed zagrożeniami w sieci, płk. Grzegorza Jacha - pomysłodawcę i szefa programu PaT, Elżbietę Golińską, niezależną dziennikarkę, autorkę i realizatorkę programów szkoleniowych a także Panią Iwonę Stachowiak- psychologa klinicznego i psychoterapeutę.  
W pierwszej części spotkania  odbyła się debata ok. 60 uczniów-delegatów z pięciu szkół naszej gminy, którzy mieli możliwość bezpośredniego spotkania ze specjalistami i zapytania ich o kwestie dla nich ważne i istotne. Dyskusja była żywa i dynamiczna, uczniowie mieli wiele pytań, wątpliwości i niejasności. Zadanie przed jakim stanęli goście konferencji okazało się tym trudniejsze, iż dzieci były niezwykle dociekliwe i domagały się precyzyjnych i konkretnych informacji. Swoją postawą wykazały wiele dojrzałości i dały wyraz tego, że są gotowe do trudnych i ważnych dyskusji, a temat profilaktyki krzywdzenia jest im bardzo bliski.
Po dwugodzinnej debacie z uczniami odbyła się część szkoleniowa dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli. Wstępem do tematu było przedstawienie profilaktyczne „Myślałem, że jest przyjacielem” przygotowane przez wychowanków i wychowawcę w świetlicy GOPzR - Barbarę Korytkowską oraz uczniów i absolwentów LO w Brwinowie. Spektakl reżyserowała Joanna Lissner. Tematem przewodnim inscenizacji były relacje i komunikacja  międzyludzka a także  niezwykle ważne w dobie rozkwitu internetu kwestie wykorzystywania seksualnego dzieci, zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Wystąpienia specjalistów, które nastąpiły po  spektaklu, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie cenne okazały się konkretna wiedza i przykłady z życia oraz uwagi na temat znaczenia stawiania granic oraz uczenia dzieci odpowiedzialności i zaufania do dorosłych. W czasie prelekcji niejednokrotnie padały pytania i spostrzeżenia ze strony uczestników. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami i opiniami  w zakresie poruszanych problemów.
Celem tego etapu konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki przemocy wobec dzieci, popularyzacja praw człowieka a w szczególności praw dzieci, propagowanie nowoczesnych metod pracy oraz zwiększanie kompetencji w zakresie pomagania dzieciom. Bardzo istotną kwestią dla organizatorów było stworzenie przestrzeni i warunków do wymiany doświadczeń między specjalistami w dziedzinie profilaktyki i ochrony dzieci oraz zintensyfikowanie działań na tym polu.

W III Konferencji szkoleniowej „Dziecko krzywdzone” wzięło udział 130 nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników socjalnych z naszej gminy a także powiatu. Zostały omówione kwestie profilaktyki, rozpoznawania symptomów oraz pracy z dzieckiem krzywdzonym. Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała, że takie spotkania są niezbędne i pożądane, gdyż osoby pracujące z dziećmi czują nieodzowność współpracy z innymi specjalistami oraz konsultacji z profesjonalistami i ekspertami tematu krzywdzenia dzieci.
Pamiętajmy dziecko wymaga naszej uwagi, ochrony i opieki. Dlatego tak ważne jest, aby osoba dorosła, do której się zgłasza z problemem potrafiła udzielić mu odpowiedniego wsparcia, kompetentnych informacji i skutecznej pomocy.
    Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu
III Konferencji szkoleniowej „ Dziecko krzywdzone”.

Barbara Korytkowska