Urząd Gminy Brwinów rozpoczął realizację projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“. Całkowity koszt projektu to 918.569,30 zł, przy czym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 90%.

Kompetentny urzędnik, posiadający potrzebną wiedzę, uprzejmy, sprawnie załatwiający sprawy, sumienny pracownik, wykonujący z zaangażowaniem swoją pracę na rzecz gminy – tę listę życzeń wobec pracowników urzędu można jeszcze rozszerzać. Mieszkańcy przychodzący, piszący lub telefonujący do urzędu, oczekują bowiem usług wysokiej jakości: taki jest też cel projektu szkoleniowego, dofinansowanego w 90% ze środków unijnych, którego realizacja rozpoczęła się w Urzędzie Gminy Brwinów. Podniesienie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności społecznych, a także wprowadzenie nowych i usprawnionych procedur ma sprawić, że urząd będzie bardziej przyjazny.

Szkolenia rozpoczną się w grudniu i potrwają do marca 2013 r. Obejmują one m.in. zagadnienia prawne, w tym prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks cywilny i wiele innych aktów prawnych stosowanych na co dzień w urzędzie. Są też przewidziane zajęcia informatyczne oraz językowe – nie tylko z jęz. angielskiego, ale także języka migowego. Jego znajomość pozwoli na porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi i ich obsługę.