Swój plan działania na najbliższe miesiące przedstawił zawiązany pod koniec 2014 r. Komitet Opieki nad Cmentarzem w Brwinowie. Głównym jego celem jest troska o najstarszą część cmentarza: sukcesywna renowacja zabytkowych nagrobków i figur nagrobnych oraz wydawanie publikacji o cmentarzu i pochowanych tam wybitnych osobach. 

Istniejący do dziś cmentarz w Brwinowie został założony na początku XIX w. (przedtem istniał cmentarz przykościelny, którego reliktem jest widoczny w murze okalającym brwinowski kościół obelisk nagrobny rodziny Nowosielskich). Na „nowym” cmentarzu  spoczywają nie tylko ludzie zasłużeni dla lokalnej społeczności, ale też uczestnicy powstań narodowych i dwóch wojen światowych, żołnierze i dowódcy Armii Krajowej, wybitni przedstawiciele polskiej nauki i kultury. Najstarsza część cmentarza wraz z kaplicą Marylskich została wpisana do rejestru zabytków. Niektóre zabytkowe nagrobki wymagają już pilnej renowacji. Ich wartość artystyczna lub zasługi osób w nich spoczywających są nie do przecenienia.  W sytuacji, gdy nie ma krewnych mogących zadbać o te miejsca pochówku, potrzebna jest społeczna troska i pamięć.

Mieszkańcy Brwinowa – Wanda Chrzanowska, Maria Wiszniewska i Waldemar Matuszewski – zawiązali Komitet Opieki nad Cmentarzem w Brwinowie, który będzie inicjować i prowadzić działania zmierzające do renowacji niszczejących nagrobków. – Pierwszym dużym celem będzie odrestaurowanie co najmniej jednego nagrobka spośród tych najstarszych i najbardziej narażonych na unicestwienie już na dzień Wszystkich Świętych w 2015 r. – zapowiadają członkowie komitetu, którzy planują dokonanie wstępnej inwentaryzacji najstarszych grobów oraz opracowanie publikacji o brwinowskiej nekropolii. Wśród zamierzeń jest także zebranie biogramów pochowanych wybitnych osób i opracowanie szlaków zwiedzania cmentarza. W oparciu o nie mogłoby powstać obszerne wydawnictwo, będące kopalnią wiedzy dla wszystkich zainteresowanych przeszłością Brwinowa i jego mieszkańców. – Myślimy też o wydawnictwie albumowym, pokazującym w formie zbioru artystycznej fotografii ten specyficzny nastrój brwinowskiego cmentarza, który powoduje, że stanowi on cel wędrówek i wycieczek także dla wielu mieszkańców innych miejscowości – dodaje Waldemar Matuszewski. Pracami komitetu kieruje Wanda Chrzanowska. Już rozpoczęto działania zmierzające do pozyskania funduszy na renowację.

W planach jest zorganizowanie kwesty na cmentarzu i prowadzenie zbiórek także przy okazji różnych uroczystości patriotycznych w Brwinowie. – Planujemy otworzyć konto bankowe, na które będą mogli dokonywać wpłat ci spośród mieszkańców powiatów pruszkowskiego i grodziskiego, których także łączy z brwinowskim cmentarzem więź pamięci o ich zmarłych bliskich – zapowiadają członkowie Komitetu.