Burmistrz Arkadiusz Kosiński rozpoczął tradycyjny cykl spotkań z mieszkańcami: pierwsze zebranie wiejskie odbyło się w ubiegły poniedziałek w Żółwinie. W tym tygodniu burmistrz Arkadiusz Kosiński spotka się z mieszkańcami Kań, Milęcina, Falęcina i Grudowa.


Kilkanaście spotkań w Brwinowie i brwinowskich sołectwach, okazja do rozmowy z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim, pytania o prowadzone inwestycje i dalsze plany, zgłaszanie uwag i opinii, a w sołectwach – dodatkowo także sprawozdania sołtysów z ich działalności  oraz uchwalanie funduszu sołeckiego: tak w telegraficznym skrócie wyglądają doroczne cykle spotkań, które od 5 lat odbywają się na terenie gminy Brwinów we wrześniu. Mieszkańcy, którzy interesują się sprawami gminy, mają podczas takich spotkań okazję do uzyskania wielu informacji.

W Żółwinie, gdzie w ostatnich latach gmina Brwinów wybudowała kompleks boisk Orlik oraz chodnik wzdłuż ul. Szkolnej, prowadziła budowę oświetlenia dróg, a także rozwiązała kwestię odwodnienia rejonu ul. Łąkowej, pytano o kolejne działania. Choć ich lista jest długa - gotowy projekt przedszkola, ogłoszony przetarg na budowę w 2015 r. chodnika wzdłuż części ul. Nadarzyńskiej od Kasztanowej do Słonecznej, plan budowy nowego garażu OSP w 2016 r., kanalizacja zbliżająca się do Żółwina od strony Owczarni oraz wykonanie analizy dotyczącej budowy ujęcia wody dla południowych sołectw – to mieszkańcy zgłaszali kolejne ważne kwestie. Dużo emocji podczas dyskusji budziły rozwiązania komunikacyjne i temat „otwarcia Żółwina na świat”. Stan dróg o nawierzchni gruntowej jest powodem wielu zastrzeżeń ze strony mieszkańców. Spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim umożliwiło też wyjaśnienie nieporozumienia: dokumentacja, która powstaje w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”  niekoniecznie służyć ma w równym stopniu mieszkańcom wszystkich trzech gmin. Tak jak do szkoły w Parzniewie będą uczęszczać przede wszystkim dzieci z najbliższego sąsiedztwa, czyli Parzniewa i gminy Brwinów, tak też z cmentarza w Żółwinie nie będą korzystać mieszkańcy Milanówka, którzy mają swoją nekropolię. Jeśli uda się skorzystać z dofinansowań zewnętrznych, w Żółwinie prowadzone będą kolejne inwestycje.

W drugim tygodniu września burmistrz Arkadiusz Kosiński spotka się z mieszkańcami Kań (poniedziałek, godz. 19, Patataj, ul. Krótkiej 9), Milęcina (wtorek, godz. 18, Milęcin 54) oraz Falęcina i Grudowa (wtorek, godz. 20, Falęcin 14).