Nowe ronda na drodze wojewódzkiej 720 w Brwinowie i Otrębusach, przebudowa skrzyżowań drogi 719 w Kaniach oraz na wysokości ul. Kępińskiej, kontynuacja remontu ul. Pszczelińskiej czy budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej – to tylko niektóre inwestycje, których realizację gmina Brwinów chce przyśpieszyć, udzielając pomocy województwu mazowieckiemu. 


Podczas IV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie radni podjęli szereg uchwał dotyczących dróg wojewódzkich. Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wystąpił z inicjatywą udzielenia województwu pomocy w zakresie wykonania dokumentacji dla kolejnych, ważnych dla mieszkańców i przejezdnych inwestycji drogowych. Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że taka współpraca przynosi dobre owoce. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał przebudowy i remonty m.in. znajdującego się w najgorszym stanie odcinka ul. Pszczelińskiej, trasy 719 od granic Pruszkowa do Milanówka oraz fragmentu ul. Biskupickiej. Kontynuacja współpracy w zakresie inwestycji drogowych przyniesie rozwiązanie problemów, z którymi dziś stykają się użytkownicy dróg wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Brwinów.

Gmina Brwinów opracuje dokumentację dwóch rond na drodze wojewódzkiej 720: w Brwinowie rondo miałoby powstać na skrzyżowaniu ulic Biskupickiej oraz Piłsudskiego i Armii Krajowej, zaś w Otrębusach – u zbiegu ulic Natalińskiej i Piaseckiego. Dziś kierowcy wyjeżdżający z dróg podporządkowanych na tych skrzyżowaniach nierzadko trafiają na kilkuminutowe korki. Kierowcy jadący drogą wojewódzką poruszają się zwykle z dość dużą prędkością, więc kierowcy z dróg podporządkowanych reagują często zniecierpliwieniem, usiłując włączyć się do ruchu na drodze głównej. W takiej sytuacji piesi też stają przed nie lada wyzwaniem, gdyż przekraczanie jezdni w takim miejscu nie jest bezpieczne. Wykonanie przez gminę Brwinów koncepcji budowy ronda w Otrębusach oraz projektu budowy ronda w Brwinowie przybliży realizację tych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Dokumentacja zostanie też wykonana dla dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej 719. Gmina Brwinów zleci przygotowanie koncepcji przebudowy ul. Warszawskiej w Kaniach, na odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego. Mają się tam pojawić światła oraz pas do lewoskrętu. Dla skrzyżowania z ulicą Kępińską w Brwinowie zostanie zaś wykonana koncepcja dwuwariantowa: przewidująca albo montaż sygnalizacji świetlnej albo budowę ronda. Niezależnie od wyboru któregoś z tych wariantów – poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Na podstawie opracowanej przez gminę Brwinów dokumentacji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł oszacować koszty, a następnie zlecić wykonanie projektu i wykonanie prac.

Na bardziej zaawansowanym etapie są już kolejne inwestycje drogowe przy drogach wojewódzkich: w 2015 r. zostaną zrealizowane prace związane z realizacją projektu „Brwinowskie Glinianki” (budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Biskupickiej w rejonie posesji od nr 57 do 59 oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Glinianą). Gmina Brwinów wyłoniła już wykonawcę tej pracy. Powstanie też ciąg rowerowo-pieszy z Czubina do Rokitna.
 
Kolejne dwie uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie, mówiące o udzieleniu pomocy województwu mazowieckiemu, dotyczą inwestycji na terenie miasta. Powstanie projekt ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Glinianej. Mieszkańców ucieszy też zapewne dokończenie przebudowy ul. Pszczelińskiej, na odcinku od ul. Pedagogicznej do skrzyżowania z drogą nr 719. Gmina Brwinów przystąpi do aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uwzględniając kompromisowe rozwiązania wypracowane wraz z ekologami, którzy w ubiegłym roku protestowali przeciwko przebudowie ul. Pszczelińskiej. – Sytuacja finansowa województwa mazowieckiego poprawiła się po korzystnych rozstrzygnięciach w sprawie janosikowego – zaznaczył burmistrz Arkadiusz Kosiński, przedstawiając radnym projekty w sumie dziewięciu uchwał dotyczących dróg wojewódzkich. – Mamy więc nadzieję, że wszystkie te zadania uda się zrealizować w ciągu najbliższych kilku lat, a np. dokończenie ulicy Pszczelińskiej – jeszcze w tym roku.