W Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie od ubiegłego roku działa klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne. Naukę tu wybierają młodzi ludzie, którzy w przyszłości chcieliby pracować w  służbach mundurowych oraz myślą o studiach na kierunkach wojskowych i cywilnych.
 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra, np. nauczycielem przedmiotu elementy bezpieczeństwa jest ppłk dypl. Marek Rogulski. W ramach tych lekcji uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z samoobrony, musztry indywidualnej i zbiorowej oraz pomocy przedlekarskiej. Mają okazję także wyjeżdżać na strzelnicę oraz uczestniczyć w kilkudniowym obozie treningowo-kondycyjnym na poligonie. Do dyspozycji uczniów jest nowoczesny obiekt sportowy – hala, boisko ze sztuczną murawą i bieżnią.
 
Do klasy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli zakwalifikować się uczniowie, którzy wyróżniają się dużą sprawnością fizyczną, są zainteresowani nauką przedmiotów ogólnych oraz militariami i wojskiem. Sprawdzą się także ci, którzy nie boją się wyzwań i stawiają sobie wysokie wymagania.
 
Po ukończeniu klasy o tym profilu absolwenci będą odznaczali się wysoką sprawnością fizyczną, nauczą się pracować w zespole oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach. Chcemy wychować ludzi świadomych swojej przynależności narodowej i kulturowej –  zachęca szkoła.