27 czerwca 2014 roku, w ostatnim dniu roku szkolnego, na terenie obecnego Zespołu Szkół w Otrębusach podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku gimnazjum. Prace już trwają. Budowa ma zakończyć się w 2015 roku.

Poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę gimnazjum dokonał ks. Bolesław Bolek, proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła w Otrębusach. Burmistrz Arkadiusz Kosiński ciesząc się z zaawansowania prac, opowiedział zaproszonym gościom, jak będzie wyglądał nowy budynek szkoły. – Początkowo myśleliśmy , że wmurowanie kamienia węgielnego odbędzie się we wrześniu, ale prace postępują na tyle szybko, że uroczystość musiała zostać zorganizowana przed wakacjami – mówił. Burmistrz wspomniał także, że dzięki nowej inwestycji szkoła w Otrębusach złapie oddech. Gdyby nie było możliwości wybudowania oddzielnego budynku gimnazjum, w najliczniejszym obecnie sołectwie gminy Brwinów najprawdopodobniej trzeba było by wprowadzić naukę w trybie trzyzmianowym.

Na piątkową uroczystość przybyli m.in. sołtysi i radni z przewodniczącym Sławomirem Rakowieckim na czele, a także kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. W krótkim przemówieniu dyrektor ZS w Otrębusach Urszula Wojciechowska podziękowała w imieniu dzieci i rodziców, którzy obecnie związani są z otrębuską szkołą, za realizację tej długo wyczekiwanej inwestycji.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprosił do uroczystego złożenia podpisu na akcie erekcyjnym gimnazjum w Otrębusach dwanaście osób, które bezpośrednio związane z budową nowej szkoły lub będą współpracować z nią w przyszłości. Następnie akt erekcyjny umieszczono w specjalnie przygotowanej stalowej tubie i wmurowano go w ścianie budynku.

Wykonawca inwestycji – firma KARTEL S.A. z Jędrzejowa – wyłoniony został w kwietniowym przetargu. Szybko przystąpił do pracy. Mury dwukondygnacyjnego budynku gimnazjum rosną w sąsiedztwie obecnej szkoły, która nie mogła być rozbudowana z powodu żądań związanych z prawami autorskimi projektanta. Połączenie dwóch budynków na razie nie będzie więc możliwe. Gimnazjum o powierzchni 1,5 tys. m² pomieści 8 typowych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, stołówkę, szatnię i inne pomieszczenia, które zapewnią dzieciom bardzo dobre warunki nauczania. Teren wokół budynku będzie zagospodarowany, zostaną ułożone nowe chodniki, droga dojazdowa i powstanie 50 dodatkowych miejsc parkingowych.
Młodzież powita nowy rok szkolny w nowym gimnazjum najprawdopodobniej 1 września 2015 r. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym gminy Brwinów w latach 2017-2018 zostanie wybudowana nowa hala sportowa wraz z zapleczem szatniowym..