W sobotę 18 maja 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa obchodziło jubileusz 40-lecia swojej działalności. Jest to jedno z najstarszych brwinowskich stowarzyszeń.

Do dworku Zagroda przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy by złożyć życzenia i gratulacje Jubilatom oraz włączyć się do wspólnego świętowania. Pierwszym punktem uroczystości była polowa msza św. odprawiona przez ks. kanonika Macieja Kurzawę w ogrodzie przy dworku. Namioty bardzo przydały się podczas krótkotrwałego deszczu, ale później niebo rozpogodziło się i dalsza część imprezy przebiegła w pogodnej, wiosennej aurze.

Krystyna Nowicka – prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa serdecznie powitała wszystkich gości. Przybliżyła zgromadzonym historię Towarzystwa, oraz dziękowała zasłużonym członkom i innym osobom wspierającym jego działania. Wśród nich nie mogło zabraknąć najważniejszych osób związanych z TPB, m.in. pań Jadwigi Minich i Maryny Hebdzyńskiej. Pierwsza z nich była członkiem założycielem Towarzystwa, druga - wieloletnim prezesem. Podziękowania otrzymał również Zbigniew Dałek, jeden z trzech żyjących członków założycieli TPB. Pani Prezes podziękowała także za współpracę radnym Rady Miejskiej w Brwinowie: przewodniczącemu - Sławomirowi Rakowieckiemu, Wandzie Chrzanowskiej i Krzysztofowi Falkowskiemu. Dyplom z podziękowaniami za owocną współpracę, pomoc i wsparcie w realizacji inicjatyw Towarzystwa dla Gminnego Ośrodka Kultury odebrała dyrektor, Anna Sobczak. Podziękowania otrzymali też pracownicy Urzędu Gminy Brwinów, którzy na co dzień dbają o Zagrodę. Bardzo ciepłe słowa prezes Nowicka skierowała do Waldemara Matuszewskiego, mieszkańca Brwinowa, reżysera teatralnego, który postanowił dołożyć swoją cegiełkę do obchodów jubileuszu Towarzystwa, biorąc udział w pracach nad publikacją „Nasze 40 lat 1973-2013”. Pamiątkowe dyplomy otrzymały osoby, które pomogły w zbieraniu materiału, pracowały przy składzie i korekcie. Książka, wydana z okazji jubileuszu była prezentem dla każdego z przybyłych gości. Przedstawia historię TPB oraz listę członków i życiorysy honorowych obywateli. Brwinowskie kalendarium powstało na podstawie fragmentów artykułów prasowych z 40 lat.

Składanie „urodzinowych” życzeń, wręczanie kwiatów i upominków okazało się tym punktem programu, który przedłużył się ponad plany organizatorów. List gratulacyjny przesłał m.in. burmistrz Arkadiusz Kosiński, a brwinowskie władze samorządowe reprezentowali: zastępcy burmistrza Jacek Janowski i Sławomir Walendowski, sekretarz Anna Kozłowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki. List z gratulacjami od władz samorządowych powiatu pruszkowskiego odczytał Lech Dowgwiłłowicz-Nowicki – radny powiatu pruszkowskiego.
Towarzystwo otrzymało medal „Zasłużeni dla Mazowsza”, wręczony przez prezesa Mazowieckiego Towarzystwa Kultury – Janusza Ostrowskiego.
Władze Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowanie” wraz życzeniami i gratulacjami przekazali TPB pamiątkowe zdjęcia przedstawiające rodzinę Krasowskich z Brwinowa. Zdjęcia zasilą bogate zbiory archiwalne zabrane przez TPB w ciągu ostatnich 40 lat. Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, którzy niedawno obchodzili ten sam jubileusz przygotowali na tą okazję życzenia-rymowanki.
Gratulacje z okazji jubileuszu na ręce Pani Prezes złożyli także: Grażyna Adamska w imieniu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Zbigniew Kurządkowski i Mirosława Kosiaty w imieniu Stowarzyszenia Projekt Brwinów. W imieniu szkół z terenu gminy Brwinów: serdeczne gratulacje i podziękowania przekazały: Marta Szwemin, Katarzyna Baczyńska, Anna Kurman oraz Anna Zarzycka. Podziękowania trwały długo. Z imprez organizowanych w Zagrodzie, współpracy z TPB i jego gościnności korzystają wszyscy: szkoły, przedszkola, harcerze, Stowarzyszenia i mieszkańcy gminy, którzy przychodzą na organizowane tutaj przedstawienia, przeglądy, koncerty, ogniska dla dzieci i młodzieży. Już w najbliższą sobotę w Zagrodzie zagości Brwinowska Wiosna Artystyczna.

Obchody jubileuszu uświetnił koncert chóru Warszawianka pod batutą Maksymiliana Sznabla. Chór od lat zaprzyjaźniony jest z TPB i koncertuje w Zagrodzie. Koncert rozpoczął się pieśnią „Czerwone maki na Monte Cassino” - w rocznicę jej powstania. Można też było zwiedzić w Zagrodzie wystawę o historii TPB i obejrzeć film.
Jubileusz był okazją do wspomnień. Prezes Krystyna Nowicka przypomniała, że zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa odbyło się   kwietnia 1973 r. Wybrano pierwszy zarząd, a prezesem został Julian Faszczewski. Towarzystwo postanowiło zadbać o dworek po znanym w okresie międzywojennym literacie Zygmuncie Bartkiewiczu. Starania o uznanie Zagrody za zabytek zostały uwieńczone sukcesem. Uzyskano też fundusze zarówno na wykup tego obiektu, jak i na jego kapitalny remont (w 1977 r.). Całą dokumentację techniczną projektowanej odbudowy wykonał nieodpłatnie członek TPB inż. arch. Jan Grudziński. W Towarzystwie gromadzili się ludzie oddani kulturze i historii Brwinowa, regionaliści, społecznicy działający z myślą o ochronie zabytków i przyrody. Uczestniczyli w życiu miasta i wielu inicjatywach, m.in. na rzecz odbudowy Pomnika Niepodległości i upamiętnienia AK, organizacji Festiwalu Otwarte Ogrody i Dni Dziedzictwa. W troskliwe ręce TPB przekazywano wiele pamiątek i zbiorów, m.in. kolekcję minerałów i motyli.
W ostatnich latach zostały wydane dwa pierwsze Zeszyty Historyczne TPB autorstwa Stanisława Rumianka, mówiące o szpitalach powstańczych działających w Brwinowie w 1944 i 1945 r. oraz o historii harcerstwa. Kolejną publikacją TPB jest wydana z okazji jubileuszu książka „Nasze 40 lat 1973-2013”. Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa zapowiedziało, że udostępni ją osobom zainteresowanym historią.

Podziękowanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa
 

View the embedded image gallery online at:
https://brwinow.pl/1455-jubileusz-tpb.html#sigProId4e10ec8c7b