Gmina Brwinów podpisała 29 maja 2013 r. umowę na budowę czterooddziałowego samorządowego przedszkola przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brwinowie. Wykonawcą przedszkola będzie firma Elmir z Płocka.

Czterooddziałowe przedszkole będzie się znajdowało przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego vis-à-vis ul. Sienkiewicza, niedaleko Zespołu Szkół nr 1. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu liczyć będzie ponad 1 300 m². Przy parterowym budynku powstanie 26 miejsc parkingowych. W pasie drogowym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie wybudowanych kolejnych 12 miejsc postojowych. Na terenie przedszkola powstaną dwa place zabaw z urządzeniami przystosowanymi dla różnych grup wiekowych. Nie zabraknie piaskownicy czy domku z pokryciem dachowym w postaci płyty wspinaczkowej oraz innych zabawek służących bezpiecznej zabawie w przedszkolu. Teren przedszkola otoczony będzie siatką panelową o półtorametrowej wysokości na łącznej długości 364 m. 
Wykonawcę podczas podpisania umowy reprezentował Przemysław Niewiadomski, właścicieli firmy, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Towarzyszyli mu kierownik projektu Andrzej Ćwikliński oraz kierownik budowy Artur Pakulski. Gminę Brwinów reprezentował zastępca burmistrza Sławomir Walendowski. 

Rozpoczęcie prac związanych z długo wyczekiwaną inwestycją nastąpi niebawem: gmina Brwinów zgodnie z zawartą umową ma trzy dni na przekazanie wykonawcy terenu budowy. – Rozpoczyna się realizacja inwestycji, na którą na którą długo czekało wielu rodziców w Brwinowie – stwierdził po złożeniu podpisów na dokumentach zastępca burmistrza. Obecnie trwa ustalanie szczegółowego harmonogramu prac.  Przewidywany termin zakończenia robót to koniec czerwca 2014 roku.