Zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem było tematem powiatowego konkursu historycznego, którego finał odbył się 24 maja w Zespole Szkół w Żółwinie. Wśród 10 drużyn, które odpowiadały na pytania i rozwiązywały test z wiedzy, najlepsi okazali się reprezentanci gospodarzy.

Tegoroczna edycja powiatowego konkursu historycznego została zorganizowana przez Zespół Szkół w Żółwinie.  Na wyborze tematu zaważyła zbliżająca się 330. rocznica odsieczy wiedeńskiej.  Do konkursu zgłosiło się dziesięć szkół z terenu powiatu pruszkowskiego: wszystkie cztery gimnazja z terenu gminy Brwinów (nr 1 i nr 2 z Brwinowa, Otrębusy i Żółwin) oraz reprezentacje Nadarzyna, Raszyna, Michałowic, Komorowa oraz Milanówka.

– Zmagania zawodników poprzedziła nietypowa lekcja historii poprowadzona przez Tomasza i Przemysława Sajewskich, członków stowarzyszenia turniejowego Liga Baronów. Są oni równocześnie pracownikami naukowymi  Muzeum w Wilanowie – opowiada dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie Marta Szwemin. – Zaproszeni goście i uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać bliżej życie codzienne szlachty polskiej w wieku wojen. Poznali elementy stroju szlacheckiego i wyposażenie szlachcica  udającego się na wyprawę wojenną. Dowiedzieli się, w jaki sposób rozniecano ogień, dbano o higienę, co spożywano, jak podróżowano, na jakich rozrywkach spędzano czas w obozowiskach i jaki ceremoniał  towarzyszył szlacheckim pogrzebom – wylicza dyrektor Szwemin.
 
Po takiej nietypowej powtórce materiału trzyosobowe zespoły uczniów przystąpiły do konkursu. W pierwszej części drużyny odpowiadały kolejno w trzech rundach na losowane pytania. Ich zakres bazował na podanej wcześniej literaturze. W drugiej części zadaniem uczniów było rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość elementów uzbrojenia husarii, obrazu Jana Matejki oraz wybranych listów Jana III do Marysieńki.
Konkursowi towarzyszyła wystawa opracowana przez Marię Podlasiecką i Leszka Zakrzewskiego, autorów książki „Warszawskie wędrówki z Janem II Sobieskim”.  
Jury w składzie: Zygmunt Kamiński – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  Powiatu Pruszkowskiego, Katarzyna Baczyńska – wicedyrektor ZSO w Brwinowie oraz Krzysztof Rytel – nauczyciel historii w LO w Brwinowie, czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Pierwsze miejsce zajęli gospodarze: Gimnazjum w Żółwinie. Drugie miejsce zdobyli gimnazjaliści z Otrębus, a trzecie – Gimnazjum w Nadarzynie.  
Nagrody dla laureatów i dyplomy dla uczestników wręczyli Marta Szwemin, dyrektor ZS w Żółwinie, oraz zastępca burmistrza gminy Brwinów Jacek Janowski.

Fot. ZS w Żółwinie