Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza 20 stycznia 2014 roku na spotkanie prezentujące projekt, który ma na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych.


Spotkanie przedsiębiorców rodzinnych z terenu gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek odbędzie się 20 stycznia 2014 r. o godz. 17.00  w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.
Projekt „Firmy rodzinne 2” skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli i pracowników firm rodzinnych, w których:wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, co najmniej jeden z członków rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie (jest właścicielem, współwłaścicielem) lub członkowie rodziny posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwie.
 
W ramach projektu będą organizowane szkolenia i doradztwo dla kadry menadżerskiej, warsztaty, spotkania mentoringowe itp.
 
Jak zapewnia Anna Łukasiewicz, prezes stowarzyszenia „Zielone Sąsiedztwo”, udział w projekcie jest okazją do podniesienia kompetencji zawodowych i osobistych, sposobem na poprawę konkurencyjności oraz szansą promocji rodzinnego biznesu.
„Firmy rodzinne 2” to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych, w których relacje biznesowe przeplatają się z życiem prywatnym.
Partnerami są: PARP, stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, firma Concordia Design i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 
Więcej informacji o projekcie www.firmyrodzinne.eu