Kontynuujemy dobre inicjatywy: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie już po raz trzeci zaprosił niepełnosprawnych z domów pomocy społecznej i świetlic środowiskowych na igrzyska specjalne. III Brwinowska SpecOlimpiada odbyła się 15 czerwca 2015 r. na boiskach Orlika w Żółwinie.


– Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku – te słowa przysięgi  olimpiad specjalnych stały się mottem sportowych zmagań na żółwińskim Orliku. W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. na tym pięknie położonym kompleksie boisk przy ul. Szkolnej w Żółwinie odbyła się III Brwinowska SpecOlimpiada. Wzięły w niej udział reprezentacje: Domu Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie, Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, Środowiskowego Domu Samopomocy „Chata z pomysłami” w Aninie, Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Pruszkowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Osobom Upośledzonym  Umysłowo „DOM”, Środowiskowego  Domu Samopomocy „Na  Górce”  w Brwinowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej.

Wszystkich przybyłych powitał uściskiem dłoni burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, który po raz kolejny objął swoim patronatem tę imprezę, zainicjowaną i organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. – SpecOlimpiada rozwija się – podkreśla dyrektor GOK Anna Sobczak. – Uczestnicy kolejnych edycji mają pod naszym adresem tylko jeden „zarzut”: na następną SpecOlimpiadę trzeba czekać cały rok!

Organizatorom udaje się stworzyć atmosferę prawdziwego sportowego święta, a dzięki różnorodnym konkurencjom swoją okazję do aktywności mają także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Drużyny same decydują o tym, którzy reprezentanci  wystartują, w jakich i w ilu dziedzinach. Bieg, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską, rzut do kosza, trafianie do obręczy i rozgrywka w bocce to tylko niektóre konkurencje, pozwalające wszystkim na rywalizację i rekreację. Nad organizacją zawodów czuwał trener Zbigniew Tyc, sędzia główny, wspierany przez ekipę Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, animatora żółwińskiego Orlika oraz wychowawców DPS-ów, którzy towarzyszyli swoim podopiecznym. Niepełnosprawni rywalizowali z własnymi ograniczeniami, z entuzjazmem podchodzili do kolejnych konkurencji, a w efekcie: wygrali wszyscy!

III Brwinowska SpecOlimpiada została zorganizowana dzięki wsparciu ze środków PFRON przyznanych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie przez pruszkowskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.