Jeszcze do 5 października 2014 roku można wziąć udział w historycznej grze miejskiej. Jej elementami są ulotki i plakaty opowiadające o historii wojny obronnej 1939 roku, które można znaleźć w różnych miejscach gminy Brwinów.

Zasady gry są proste. Mając w ręku konkursową ulotkę (ulotki rozdawane były w szkołach i podczas obchodów Dni Brwinowa, można je jeszcze znaleźć w Urzędzie Gminy Brwinów i w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie), w dowolnym czasie trzeba wybrać się na spacer po gminie Brwinów szlakiem historycznej gry miejskiej. W czasie jesiennego spaceru trzeba odnaleźć miejsca, w których powieszone zostały plakaty z odpowiedziami na konkursowe zadania. Poprawne odpowiedzi należy wpisać w ulotce, a wypełnioną ulotkę wrzucić do jednej z pięciu skrzynek kontaktowych znajdujących się w wyznaczonych miejscach.

Zadania dotyczą pięciu kategorii tj. polskich dowódców, ważnych dat związanych z wojną obronną, wydarzeń Września 1939 roku oraz przebiegu bitwy pod Brwinowem. Wzięcie udziału w grze sprawdza znajomość historii Września 1939 roku, pozwala na usystematyzowanie wiedzy i rozbudzenie historycznej ciekawości. Głowiąc się nad prawidłowymi odpowiedziami można zapamiętać ważne daty, osoby i wydarzenia, które zmieniły bieg historii. Przy okazji, wykorzystując kody QR z plakatów można wysłuchać piosenki, przemówienia lub znaleźć dodatkowe informacje. Na zwycięzców gry czekają nagrody.

Organizatorem gry miejskiej jest Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Zostały ona przygotowana na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego z gminą Brwinów dla realizacji projektu pn. „Pola parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy”.