W Polsce niewiele jest obiektów użyteczności publicznej budowanych w technologii pasywnej. Tak nowoczesna hala sportowa powstanie w Brwinowie. Połączenie najnowszych rozwiązań stosowanych w budownictwie z troską o środowisko będzie nie lada wyzwaniem dla inwestora i wykonawcy.


23 października 2015 r. burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński podpisał umowę dotyczącą budowy pasywnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową budynku gimnazjum przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie. Realizatorem projektu będzie spółka KARTEL SA z Jędrzejowa, która sprawdziła się już jako solidny wykonawca budynku gimnazjum w Otrębusach.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Wzięli w nim udział m.in. wiceprezesi zarządu spółki Kartel SA Paweł Karpiński i Tomasz Sękiewicz, dyrektor ZS nr 1 w Brwinowie Anna Kurman, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Rudzińska oraz pracownicy Urzędu Gminy zaangażowani w przedsięwzięcie. Inspektorem nadzoru, czuwającym nad wykonaniem, będzie Marzena Kaleta, która niedawno zakończyła realizację dużej i wymagającej inwestycji – rewitalizację Parku Mazowsze. Architektem jest Tomasz Pyszczek z firmy Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J. z Krakowa.

Budynek ma posiadać trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 1914 m². Znajdzie się w nim m.in. arena sportowa (z możliwością podziału na trzy części),  zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, pokój trenerów, siłownia, pomieszczenia techniczne i magazyny. Widownia będzie wyposażona w 224 miejsca siedzące. Łączna powierzchnia areny o wymiarach 44,75 m x 22,50 m i wysokości 7,05 m umożliwi rozgrywanie spotkań na poziomie krajowym. Hala sportowa będzie połączona ze szkołą.  

 

Oprócz budowy samej hali będzie zagospodarowany teren wokół. Zostaną też poprawione błędy popełnione przy budowie gimnazjum, które zostało oddane do użytku w 2007 r. Brakuje tam toalet, latem na piętrze jest bardzo gorąco za sprawą przeszklonego dachu, a budynek jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 r.