Kilkadziesiąt paczek i pieniądze zebrane w ramach akcji „Gwiazdka 2011 Lwów” w gimnazjach nr 1 oraz nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie trafiły w ubiegły weekend do Polaków ze Lwowa: osób starszych, kombatantów, społecznych opiekunów cmentarza Orląt Lwowskich.
 
Inicjatorem akcji pomocy dla Polaków na Wschodzie był pan Waldemar Kruszyński, mieszkający w Brwinowie prezes warszawskiego obwodu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zaaranżował on współpracę ze szkołami z terenu gminy Brwinów, Warszawy i Wołomina i przy współudziale Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował w dniach 16-19 grudnia 2011 r. wspólny wyjazd do Lwowa, których uczestniczyły grupy młodzieży, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz kombatanci – z Brwinowa mjr Waldemar Kruszyński oraz por. Stanisław Rumianek.

Hasło akcji „Szanuj starszych, pomagaj słabszym” mobilizowało do ofiarności: przygotowaniem paczek i zbiórką pieniędzy zajęli się nauczyciele i uczniowie sześciu szkół (w tym trzech z terenu gminy Brwinów), koleżeńską zbiórkę pieniężną urządzili pracownicy Urzędu Gminy Brwinów, wyjazd wsparli finansowo nie tylko reprezentujący swoje samorządy burmistrzowie Brwinowa i Wołomina, ale także Urząd ds. Kombatantów, Fundacja Banku Zachodniego oraz inni indywidualni darczyńcy i wolontariusze. W efekcie do Polaków ze Lwowa i okolic trafiło 120 paczek żywnościowych oraz artykuły chemii gospodarczej, a dla 20 najbardziej potrzebujących rozdzielono zebraną gotówkę, która pozwoli im nie tylko godnie świętować Boże Narodzenie, ale też umożliwia poprawę życia i wykup lekarstw przez kilka następnych miesięcy.

Podróż autokarem z Warszawy do Lwowa, wraz z oczekiwaniem na granicy polsko-ukraińskiej zajęła cały dzień, piątek 16 grudnia. Dopiero wieczorem udało się dotrzeć do podlwowskich Brzuchowic, gdzie w Domu Piegrzyma prowadzonym przez ks. Władysława Biszkę uczestnicy wyjazdu znaleźli swój „dom” na kolejne dni.

View the embedded image gallery online at:
https://brwinow.pl/1392-gwiazdka-2011-lwow.html#sigProId8453be184f

Sobota rozpoczęła się od zwiedzania cmentarza Łyczakowskiego – na tej największej lwowskiej nekropolii spoczywają osoby różnych narodowości i wyznań, także polscy powstańcy listopadowi i styczniowi, profesorowie lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza (wśród nich słynny matematyk prof. Banach), biskupi obrządku łacińskiego i ormiańskiego, pisarki Maria Konopnicka i Gabriela Zapolska, Władysław Bełza (autor wiersza „Kto ty jesteś...”) i wielu innych. Młodzież zapalała znicze i pozostawiała na ich grobach czerwone róże.

View the embedded image gallery online at:
https://brwinow.pl/1392-gwiazdka-2011-lwow.html#sigProId0fde6a79a8

Ważnym momentem wyjazdu było zwiedzanie cmentarza Orląt Lwowskich. Młodzież składała kwiaty wraz z przybyłą z Polski delegacją najwyższych władz i urzędów państwowych. Hołd bohaterom walk o Lwów oddali: minister Jan Ciechanowski z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dyrektor Sylwia Remiszewska z Gabinetu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
View the embedded image gallery online at:
https://brwinow.pl/1392-gwiazdka-2011-lwow.html#sigProId6e540a0030

Najważniejszym punktem tego dnia było spotkanie w Konsulacie RP we Lwowie. Medalami „Pro Patria” zostali uhonorowani wyjazdu akcji „Gwiazdka 2011 Lwów” kombatanci Waldemar Kruszyński, Stanisław Rumianek, Jerzy Łazarczyk oraz ks. komandor Janusz Bąk, a młodzież miała okazję do uczestnictwa w niezwykłej lekcji patriotyzmu. Uhonorowani tym samym medalem lwowianie są bowiem żywym przykładem przywiązania do Ojczyzny, za którą walczyli w latach swojej młodości i o której pamięć i kulturę dbali przez dziesiątki lat, kiedy to Lwów znalazł się poza granicami Polski. Szczególnie wzruszające były krótkie wystąpienia 96-letniego Antoniego Furty oraz kombatanta i honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi 104-letniego Eugeniusza Cydzika. Wspólne spotkanie opłatkowe, a następnie rozdawanie paczek dla obecnych na nim Polaków ze Lwowa (część prezentów została dowieziona z pomocą pracowników konsulatu do domów najbardziej potrzebujących rodaków, którzy ze względu na stan zdrowia nie przybyli na spotkanie) było okazją do wielu wzruszających rozmów.
View the embedded image gallery online at:
https://brwinow.pl/1392-gwiazdka-2011-lwow.html#sigProId56631b2686

Niedziela rozpoczęła się od uczestnictwa w polskiej mszy świętej sprawowanej w katedrze rzymsko-katolickiej we Lwowie. Mimo dokuczliwego mrozu i chłodu kolejne godziny uczestnicy spędzili ze znakomitym przewodnikiem – Polakiem ze Lwowa, rozmiłowanym w swoim mieście i ciekawie opowiadającym o jego najważniejszych zabytkach - przedwojennych katedrach trzech obrządków, wyjątkowo pięknym budynku Opery Lwowskiej, secesyjnych (i nie tylko) kamienicach – oraz o ciekawej historii miasta.

View the embedded image gallery online at:
https://brwinow.pl/1392-gwiazdka-2011-lwow.html#sigProIdf7c1883d78

Podróż powrotna w poniedziałek 19 grudnia zajęła kilkanaście godzin, ale część tego czasu uczestnicy spędzili w Żółkwi: tu też jest wiele śladów polskości (była to rodowa siedziba Żółkiewskich i Sobieskich)i  tu też żyją Polacy, do których trafiła część podarunków. Przy grobowcu hetmana Żółkiewskiego pozostały kwiaty, a złożony datek na utrzymanie tej świątyni pomoże jej opiekunom. Z powodu prawosłanej uroczystości św. Mikołaja nie udało się zwiedzanie żadnej z żółkiewskich cerkwi, ale jest to jeszcze powód do tego, by znów wybrać się na Kresy.

View the embedded image gallery online at:
https://brwinow.pl/1392-gwiazdka-2011-lwow.html#sigProIde423aa4605

Młodzież uczestnicząca w wyjeździe została wytypowana przez nauczycieli: wycieczka była dla nich nagrodą za działalność społeczną, wyróżniającą się postawę w szkole i szczególne zainteresowanie historią. – Ta młodzież szanuje przeszłość i widać, że to mobilizuje ją do pracy społecznej dzisiaj. Często nie są to najlepsi uczniowie, prymusi z „czerwonymi paskami”, ale są bardzo zaangażowani. Kiedy zbliżają się święta narodowe i związane z tym przygotowania i dodatkowe obowiązki, wiemy, że możemy na tę młodzież liczyć – tak komentowali swój wybór pedagodzy.

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie (opiekun – Anna Kurman): Aleksandra Grzejszczak, Karol Polkowski, Anna Radzaj, Adrianna Słowińska, Marcin Tymiński
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Brwinowie (opiekun – Anna Wierzchowska-Goyke): Magdalena Koseła, Paulina Kamińska, Dominika Chmielińska, Dominika Jędrzejewska, Błażej Wąsak
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie (opiekunowie – dyr. Katarzyna Baczyńska, Krzysztof Rytel): Małgorzata Goraj, Adam Delatowski, Kazimierz Maciejewski, Kamil Lipiński, Paulina Wakuła