Gmina Brwinów znalazła się wśród 30 najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu „Gmina przyjazna inwestorom” opublikowanym przez tygodnik „Wprost”. W tej grupie – poza Brwinowem - znalazły się tylko 4 gminy położone w województwie mazowieckim.
 
Ranking gmin przyjaznych biznesowi powstał w oparciu o dane finansowe z 2014 r. dotyczące dochodów gmin, środków unijnych, zadłużenia, poziomu wydatków na transport i inwestycje oraz ich dynamikę. Pod uwagę brano również odpowiedzi gmin na ankiety, które odnosiły się m.in. do bezrobocia, planów zagospodarowania przestrzennego, nakładów inwestycyjnych oraz programów wsparcia dla przedsiębiorstw. Oprócz Brwinowa z województwa mazowieckiego w rankingu znalazły się także Błonie, Kozienice oraz Konstatncin-Jeziorna.

Czynnikiem, który niewątpliwie przyciąga nowych inwestorów do gminy Brwinów jest m.in. lokalizacja. Gmina Brwinów jest położona w aglomeracji warszawskiej, 25 km od Warszawy, niedaleko autostrady A2, ma także dostęp do linii PKP i WKD. Przedsiębiorcy cenią sobie także realizowane i planowane inwestycje, m.in. drogę wojewódzką, tzw. Paszkowiankę, która połączy Mosznę i Parzniew z węzłem autostrady A2 w Pruszkowie, a także projektowana przez gminę obwodnica wsi Moszna, która pozwoli na wyprowadzenie ze wsi ruchu samochodów ciężarowych w kierunku węzła autostrady A2.

Gmina Brwinów nowym inwestorom proponuje też wiele ułatwień, m.in. pomoc przy pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje oraz załatwianie niezbędnych formalności.

Na terenie gminy swoją siedzibę ma wiele firm i przedsiębiorstw m.in. Millenium Logistic Park, Dachser, Jeronimo Martins, Michelin, Formika, ULMA Construccion, Budimex SA oraz Polski Holding Nieruchomości.