Gmina Brwinów uzyskała certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” oraz jako dodatkowe wyróżnienie za najwyższą liczbę zdobytych punktów rankingowych – tytuł „Primus”.


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi od 4 lat ogólnopolski program certyfikacyjny oceniający samorządy pod względem polityki oświatowej. Brwinów wyróżnił się w tym roku w szczególny sposób, zdobywając dodatkowo tytuł „Primus”. Podczas gdy wiele samorządów rozważa likwidację placówek samorządowych, gmina Brwinów opracowała Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym rozbudowa bazy oświatowej jest jednym z najważniejszych celów. W kolejnych latach powstawać będą sale sportowe przy szkołach, przedszkola i zespół szkół w Parzniewie. Planowane wydatki na ten cel wyniosą łącznie ponad 62 mln zł. Działaniom podejmowanym ze strony Urzędu Gminy Brwinów towarzyszy także ogromne zaangażowanie samych placówek. Szkoły z terenu gminy Brwinów podejmują własne inicjatywy edukacyjne, nawiązują współpracę z placówkami naukowymi, starają się o podniesienie poziomu nauczania i zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy.

– Każdy samorząd uczestniczący w naszym programie ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów: naukowców zajmujących się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji, polityki samorządowej. Badają oni m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych przez lokalne środowiska aktywne w sferze oświatowej,  efektywność polityki inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk nieformalnych. Staramy się patrzeć na lokalną edukację w sposób systemowy i kompleksowy – podsumowała tegoroczną edycję programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji” odbyło się 30 października 2014 r. we wrocławskiej Auli Leopoldyńskiej. Burmistrz Arkadiusz Kosiński był jednym z 56 reprezentantów gmin i powiatów z całej Polski, którzy odebrali certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej. Gościem honorowym uroczystości był prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił wykład – gawędę pt. „We Wrocławiu na Śląsku”. W spotkaniu wziął także udział Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, laureat I edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.