Już za tydzień, we wtorek 22 kwietnia 2014 r. pod honorowym patronatem Prezydenta RP, odbędą się uroczystości związane ze 150. rocznicą śmierci Feliksa Nowosielskiego, urodzonego w Brwinowie powstańca listopadowego, oficera i działacza emigracyjnego. Początek o godz. 17.00 przy rondzie im. Feliksa Nowosielskiego u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej.

Obchody rocznicowe są okazją do przybliżenia postaci podpułkownika Feliksa Nowosielskiego. Takie zadanie postawił przed sobą komitet, który tworzą przedstawiciele mieszkańców gminy Brwinów, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz  kilkoro radnych. Przewodniczącym komitetu został radny Henryk Tybuś, zaś opracowaniem historii i docieraniem do źródeł – Andrzej Mączkowski, który przygotował prezentację i wystawę poświęconą Nowosielskiemu.

Feliks Nowosielski urodził się w Brwinowie w 1800 r.  Wcześnie rozpoczął karierę wojskową. Po ukończeniu Korpusu Kadetów w Kaliszu został przydzielony do batalionu saperów. Został członkiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego i w pierwszych godzinach powstania listopadowego 1830 r. ruszył ze studentami Szkoły Artylerii na Arsenał. Brał udział w powstańczych walkach, a w maju 1831 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po upadku powstania Feliks Nowosielski udał się na emigrację. Tam angażował się w „międzynarodowe spiski i wyprawy przedsiębrane przez wychodźców” w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Włoszech. Pod koniec lat 30. osiadł w Anglii. Wspierał finansowo emigrantów popowstaniowych, a na wieść o powstaniu styczniowym włączył się w organizowanie pomocy na jego rzecz. Patriotyzm Nowosielskiego znalazł swój wyraz także w książce, będącej rodzajem katechizmu Polaka-patrioty, noszącej tytuł „O kształceniu serca”, którą napisał i wydał na wyspie Jersey w roku 1853. Zmarł 22 kwietnia 1864 r. w Londynie i został pochowany na cmentarzu Highgate.

Więcej szczegółów poznają uczestnicy wykładów Andrzeja Mączkowskiego: spotkania poświęcone Nowosielskiemu odbędą się m.in. we wszystkich brwinowskich szkołach. Mieszkańcy Brwinowa poznają w ten sposób lepiej patrona „najmłodszego ronda” w Brwinowie. Powstało ono w ubiegłym roku u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej i otrzymało imię Feliksa Nowosielskiego.

22 kwietnia o godz. 17:00 Komitet Obchodów zaplanował jego uroczyste otwarcie. O 17:30 w sali parafialnej „Organistówka” odbędzie się multimedialna prezentacja sylwetki ppłk Nowosielskiego oraz reprintu jego książki „O kształceniu serca”. O godz. 19:00 w brwinowskim kościele parafialnym (w którym został ochrzczony) zostanie odprawiona msza święta z uroczystą oprawą. O godz. 19:50 na terenie przykościelnym, przy obelisku nagrobnym rodziny Nowosielskich, zostaną złożone kwiaty.

Uroczystości związane ze 150. rocznicą śmierci Feliksa Nowosielskiego odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.