Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął konkurs EKOpozytyw MAZOWSZA. Burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał wyróżnienie dla gminy Brwinów podczas uroczystego finału konkursu w dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Celem konkursu EKOpozytyw MAZOWSZA jest promowanie działalności w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wśród nominowanych w tegorocznej edycji znalazło się 57 różnych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego, które w opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. W konkursie oceniane były przedsięwzięcia realizowane w 2013 roku.

Wśród zwycięzców, wyłonionych w 9 kategoriach, były nie tylko samorządy, ale też np. organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorstwa. Gmina Brwinów była oceniana za wykorzystanie środków unijnych. Jury postanowiło nie przyznawać głównej nagrody w tej kategorii, a nagrodzić wyróżnieniami dwóch liderów – gminy Brwinów i Józefów, które z powodzeniem zrealizowały na swoich terenach duże projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Burmistrzowie Brwinowa Arkadiusz Kosiński i Józefowa Stanisław Kruszewski wspólnie odbierali wyróżnienia i gratulacje składane przez Andrzeja Daniluka, zastępcę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.