Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brwinowie biorą udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym w ramach akcji „Elektroodpady – dobre rady”. Po pierwszym etapie zajmują IV miejsce wśród 134 zespołów z całej Polski.

ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – to rodzaj odpadów, który wymaga „specjalnego traktowania”. Konkurs „Świadomy wie, co robić z ZSEE”, będący częścią kampanii „Elektroodpady, dobre rady” upowszechnia wśród uczniów praktyczną wiedzę o sposobach postępowania z elektrośmieciami.  Organizatorzy – Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej –  zaprosili do rywalizacji drużyny uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Opiekunkami grupy z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie są nauczycielki Małgorzata Korpal i Anna Stypa.  Młodzi ekolodzy – Zuzanna Kapuściak, Natalia Oskiera, Kinga Szafrańska, Gabriela Gajewska, Magdalena Pawluczyk, Aleksandra Walkiewicz, Weronika Kosowska, Aleksandra Rybicka i Julia Zimakowska – chętnie angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Grupa pomyślnie zrealizowała pierwsze zadania: uczniowie opracowali mapę dzikich wysypisk i przygotowali scenariusz gry „Dzieci kontra elektrośmieci”. Jury wysoko oceniło przygotowany przez nich raport. Po I etapie konkursu, do którego zakwalifikowały się 134 gimnazja z całej Polski, brwinowskie „Ekolożki – czyścioszki” zajmują wysokie IV miejsce.

W II etapie czeka na nich kolejne zadanie: już rozpoczęły się przygotowania do zorganizowania na terenie szkoły zbiórki elektrośmieci. Przebiegać ona będzie pod hasłem „Mniej złomu w szkole i w domu”, a jej wyniki oraz promocja i współpraca z lokalną społecznością dadzą młodym ekologom szansę na poprawienie uzyskanego wyniku i awans na podium. Powodzenia!