W piątek 10 maja 2013 r. na scenie Europejskiego Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach odbyła się II Gala Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II.
 
Relacja dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie Marty Szwemin:
 

10 maja br. w Mateczniku Mazowsze w Otrębusach miała miejsce II Gala Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II.  Galę organizował Samorząd Gminy Brwinów przy współpracy z Zespołem Szkół w Żółwinie.

Gala miała na celu podsumowanie IV i V edycji Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II, który odbywa się od 5 lat w październiku w szkole w Żółwinie.

Galę rozpoczął występ zespołu flecistów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Teresy od Dzieciątka z Podkowy Leśnej pod kierunkiem p. Michała Białeckiego z wykonaniem „Barki”.

Po otwarciu Gali przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Rakowieckiego, przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Wojciechowskiej i dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie Marty Szwemin, swoje talenty prezentowali przedstawiciele uczniów brwinowskich szkół, którzy brali udział Festiwalu.

IV Festiwal, nawiązujący tematycznie do hasła Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”, reprezentowali uczniowie: Marta Pawłowska  (Gimnazjum nr 1 w Brwinowie) z recytacją wiersza swojego autorstwa „Moja modlitwa”, Katarzyna Rabczenko (Szkoła Podstawowa w Otrębusach) recytując wiersz Norwida „Modlitwa”, Adrian Malinowski (LO w Brwinowie) prezentując film „Jan Paweł II – człowiek modlitwy” oraz Alicja Wolniewicz (Gimnazjum w Żółwinie) i Aleksandra Wdowczyk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie), które przedstawiły swoją twórczość literacką (Ala – opowiadanie, Ola- wiersz) pt. „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”. Prezentacje prac IV Festiwalu zakończyła Zuzanna Fijak (Szkoła Podstawowa w Otrębusach) wzruszającym śpiewem piosenki „Tłumy serc”.

V Festiwal Myśli i Słowa Jana Pawła II poświęcony był rodzinie. W czasie tej części usłyszeliśmy opowiadanie Magdaleny Zielińskiej (Gimnazjum w Żółwinie) pt. „Rozmowa”, wiersz Jana Kielaka (Szkoła Podstawowa w Otrębusach) „Rodzina to dar błogosławiony”, „List do Jana Pawła II” autorstwa Michaliny Pruskiej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie) i wiersz Natalii Jarmul (Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie) pt. „Prawdziwy skarb”. Obejrzeliśmy również prezentację multimedialną Mateusza Borowskiego (Szkoła Podstawowa w Otrębusach) „Jan Paweł II – człowiek rodziny”. Pierwszą część Gali zakończył występ wspaniałego chóru ze szkoły w Otrębusach pod kierunkiem p. Agnieszki Witomskiej-Rejnowicz.

Po przerwie z recitalem poświęconym Janowi Pawłowi II „Pieśń o Bogu ukrytym” wystąpiła Maja Olenderek, której akompaniował na fortepianie Łukasz Nagórka.

Drugą część Gali rozpoczęli i zakończyli nauczyciele Zespołu Szkół w Otrębusach, którzy z tancerzami „Mazowsza wykonali tańce ludowe: polonez i kujawiak.

Honorowym gościem Gali był JE Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.