Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej i Żwirowej oraz w Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.
 


Brwinów, ul. Bratnia: 26 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi

Na sprzedaż jest wystawione 26 działek o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Wszystkie działki mają kształt  prostokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany jest poprzez drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie drogi te nie są jeszcze urządzone, a teren działek rozpościerający się od strony ulicy Bratniej w kierunku torów PKP jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 31 lipca 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Link do ogłoszenia w BIP
 


 
 
Brwinów, ul. Żwirowa: działka o pow. 3981 m²  przy ulicy Żwirowej 7 położona jest w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada ciekawą formę architektoniczną. Urząd Gminy Brwinów dysponuje inwentaryzacją budynku, która zawiera opis techniczny, widok elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, a także opis i ocenę stanu istniejącego. Dokumentacja pozwala na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola inwestora.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 4 września 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 820 000 zł. Przetarg odbędzie się 9 września 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Link do ogłoszenia w BIP
 

 
 
Parzniew: działka o powierzchni 0,9697 ha, przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Jest to nieruchomość narożna, położona przy dwóch asfaltowych drogach publicznych, bezpośrednio sąsiadująca z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej. Dla tego terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 4 września 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 3 360 000 zł. Przetarg odbędzie się 9 września 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Link do ogłoszenia w BIP
 

 
 
Kanie, ul. Szkolna: działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 4 września 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 990 000 zł. Przetarg odbędzie się 9 września 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Link do ogłoszenia w BIP
 

 
 
Informacji o nieruchomościach udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.